Denní program

Denní program

Čas Aktivity Činnost
7.00 – 8.30 Příchod do školky spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi
8.45 –11.45 Dopolední blok

ranní rituál – vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne;

tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry;

svačina

logopedická chvilka

didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;

pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování;

11.45 – 12.30 Oběd odchod dětí po dopoledním bloku;
12:30 – 14:15 Polední klid odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí; literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na  pokračování, poslech relaxační hudby);
práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči,grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák),
14.15 -15.00 Odpolední blok

svačina;

didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní;

svačina;

pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí);

individuální práce s dětmi dle denní nabídky;

15.00 – 16.00

16.00 –17.00

Odpolední aktivity (kroužky)

Kroužky dle nabídky;

 

Nadstandardní kroužky

18.00 Uzavření školy Odchod dětí průběžně až do uzavření školky;

Ve třídách s česko-anglickým programem je anglický pedagog je přítomen každý den a výchovně vzdělávací  program je dvojjazyčný.