Naši lidé

Určujícím faktorem Sofia School – česko anglické mateřské školy je pedagogický sbor, mluvící česky, anglicky i rusky.

V naší školce je  dokonale pracující tým, ve kterém jsou  zastoupeni muži i ženy, mladší nadšení pedagogové i učitelé se zkušenostmi a dlouholetou praxí.  Naši učitelé svou práci milují, mají velmi laskavý přístup k dětem, jsou kvalifikovaní, obětaví, schopni naučit a zaujmout děti a získat si jejich respekt.

Je nám vlastní uplatňování takových metod výuky, které rozvíjejí rozumové  a logické schopnosti, umožňují vyjádřit vlastní názor a učit i zodpovědnosti. Děti vedeme k samostatnosti, spolurozhodování a spontánnosti. Pod naším vedením rostou z dětí osobnosti.Jsme ochotni se dále vzdělávat a rozšiřovat si tak své znalosti a dovednosti.

Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci mezi členy pedagogického sboru a dobré mezilidské vztahy. Tomu napomáhají pravidelná setkání pedagogických pracovníků.

Vedení MŠ Sofia School:

Mgr.Danuše Svobodová

– absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze

– absolventka Studia pro ředitele škol a školských zařízení s akreditací MŠMT ČR (2012)

 

Pedagogický sbor:

Pobočka Praha 8 – Bohnice:

 

               Tomáš   –  vedoucí učitel pobočky

kmenový učitel česko-anglické třídy Delfínků, vedoucí pobočky

hovoří česky, anglicky

Střední škola pedagogická

SPgŠ– předškolní a mimoškolní pedagogika

dříve profesionální fotbalista, trenér Školičky fotbalu,

hlavní fotbalový trenér mini 8 – 10 let Meteor

praxe v MŠ

 

                 Nikola

anglická učitelka v česko-anglické třídě

anglický učitel

hovoří anglicky, česky

dlouhodobý pobyt v Anglii

praxe v MŠ

 

                Andrea BC.Dis.

kmenová učitelka třídy Žabiček

učitelka odpoledních aktivit – logopedická cvičení

hovoří česky, anglicky, francouzsky

Pedagogická fak. UK v Praze, český, francouzský jazyk a pedagogika

VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika

Filozofická fak. UK

ZUŠ – klavír

praxe v MŠ

 

                Ivica

vedoucí učitelka odpoledních aktivit,

hovoří česky, anglicky, rusky

Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika

Akademie sociálního umění – artterapie

10 let profesionální herečka Divadla Minor pro děti

pořádání Výtvarných dílen v Muzeu Roztoky u Prahy

praxe v Montessori školkách

praxe v MŠ

 

             Markéta

učitelka odpoledních aktivit  – výtvarná činnost, fotografie, grafika, keramika

hovoří česky a anglicky

 

            Valerie

studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové

výpomoc s malými dětmi

 

           Petra

provozní

 

          Martin

školník, IT odborník

  Pobočka Jirny:

 

           Slávka

kmenová učitelka česko-anglické třídy Lištiček

hovoří česky, anglicky

specializace na předškolní přípravu

Česká zemědělská univerzita Praha

studium pedagogiky, pedagog volného času

Strategické řízení lidských zdrojů

absolvent studia  Předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

           Nikola

kmenová učitelka česko-anglické třídy Soviček

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

            Raquel

anglická učitelka česko-anglické třídy Soviček

hovoří anglicky, porugalsky

Florida Atlantic University, USA
TEFL certificate
Open Gate  Babice – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2011-18

Sofia School – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2021

praxe v MŠ

 

       Dora

anglická učitelka česko-anglické třídy Lištiček

hovoří anglicky, francouzsky, španělsky

University of Modern Languages, Tunis

praxe v MŠ

 

Kateřina

učitelka odpoledních aktivit

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

   Tereza

učitelka odpoledních aktivit

hovoří česky, anglicky

specializace na výtvarnou a pohybovou výchovu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

       Jarka

školní asistent, sekretariát

 

       Jiřinka

provozní

 

     Dana

výpomoc ve školce, úklid

 

 

    Martin

školník, IT odborník