Navazující studium

Sofia School zajišťuje kvalitní návaznost vzdělávání  úzkou spolupráci se základními školami, které prosazují stejnou filozofii, jaká je nastavena v naší mateřské škole. Stejně jako my mají nastaven velmi náročný vzdělávací program spolu s intenzívní výukou anglického jazyka, nebo  je dokonce vyučování přímo v angličtině.

V   jirenské základní škole naši učitelé vyučují kroužky anglické konverzace 2x týdně pro děti z 1. a 2. ročníků. Jedná se o rozšíření hodin angličtiny ve státní základní škole.

Rovněž zde probíhají kroužky zpěvu pro všechny zájemce pod vedením učitelky naší mateřské školy.

Spolupracujeme s mezinárodní školou Meridian, která zajišťuje vzdělání v anglickém jazyce od šesti let až do maturity, dále pak s velmi kvalitní českou  školou Spektrum s rozšířenou výukou angličtiny, která zas doporučuje pokračovat ve studiu na velmi dobrých jazykových gymnáziích, aby zajistila kontinuitu úrovně vzdělávacího programu.

Naši absolventi jsou každoročně přijímáni na nadstandardní základní školy . Open Gate, Porg, Square, Ped Academy