Navazující studium

Sofia School v září 2020 otevřela první třídu základní školy, která bude navazovat na vysokou kvalitu výchovy a vzdělávání ve škole mateřské.  Vyučování je vedeno dvojjazyčně za použití nejmodernějších pedagogických metod a pomůcek. Učitelé jsou vysoce profesionální s praxí. Cílem je připravit žáky na jakýkoliv typ osmileté střední školy. Využíváme ucelené předmětové metodiky i učebnic Fraus a připravujeme žáky na celostátní přijímací zkoušky Cermat.