Předškolní příprava

V Mateřské škole Sofia School se věnujeme předškolní přípravě dětí nejen v průběhu každodenních denních činností, ale nadstandardně v pravidelném čase od 13 – 14 hod každý den.  Obsahem těchto speciálních hodin jsou různá cvičení z oblasti grafomotoriky, logiky, pozornosti a soustředěnosti, ústních cvičení a jazykových  projevů. Výstupem jsou skvěle připravení žáčci na školní docházku, kteří v klidu a pohodě zvládají přestup a náročnou práci v první třídě na základní škole.