Distanční vzdělávání 1.-18.3.2021

20. 3. 2021 | Kronika - Bohnice

Distanční deníky 🙂 :
Delfínci a Žabičky

Čtvrtek 4.3.2021, téma: Kniha – historie a druhy knih

Předškoláci & Celá školka v éteru
První pozdravy přes monitor proběhly s úsměvem a zamáváním! Na programu bylo cvičení s Tomášem, logopedická prevence a vše pokračovalo pohádkovým okénkem: přečetli jsme si pohádku „O perníkové chaloupce“, po které následoval rychlý kvíz. Všechny odpovědi byly správné! Zahráli jsme si hru „Ukaž předmět, který je…“, při které si děti procvičovaly tvary, barvy, materiály,… První setkání se povedlo a byli jsme rádi, že jsme se viděli!
Úterý 9.3.2021, téma: Kniha – druhy písma
Předškoláci
Namalovali jsme pohádku „O perníkové chaloupce“, na které jsme si trénovali časovou posloupnost. Dále jsme poznávali písmena a vymýšleli slova – procvičovali jsme si první hlásku.
Celá školka v éteru
Menší děti se nám také pochlubily svými výtvory – byly skvělé. Ukázali jsme si naši oblíbenou knížku o zvířátkách. Poznali jsme Braillovo písmo pro nevidomé; pomocí špejle jsme dírkovali do papíru a tvořili obrázky. Pak jsme zkoušeli se zavřenýma očima „číst“ pomocí prstů. Následovala logopedie!
Čtvrtek 11.3.2021, téma: Kniha – druhy písma
Předškoláci
Přivítal nás Krteček! Na velkém obrázku plném krásných věcí jsme si procvičili hledání a zkoumání detailů. Pokračovali jsme s nesmyslnými obrázky – ty nás moc bavily, byly vtipné! Jako velcí počtáři jsme trénovali počty méně x stejně x více a pomocí vystřihaných písmen jsme si hráli se slovy.
Celá školka v éteru
Na angličtině jsme si procvičovali pozdravy a barvy. Potom jsme si zacvičili s Tomášem a pokračovali v logopedii. Přečetli jsme si  pohádku „O pejskovi a kočičce, jak vařili dort“, pan učitel nán ukazoval k tomu krásné obrázky! Setkání jsme zakončili s hrou na kytaru a všichni jsme si distančně zazpívali.
Úterý 16.3.2021, téma: Staré pověsti české
Předškoláci
Nakoukli jsme pod pokličku naší historie. Děti si vyrobily oblíbené postavy z pověstí (z modelíny nebo lega) a zkoušely vybranou pověst převyprávět. Pak jsme si zahráli Kimovu hru; nalepili jsme na plátno několik předmětů, děti si je prohlédly, plátno jsme schovali a děti říkaly, jaké předměty si zapamatovaly. Opět jsme si hráli se slovy (inspirovanými Starými pověstmi), hledali první hlásku, vymýšleli slova a nechyběly nesmyslné obrázky.
Celá školka v éteru
Na angličtině jsme si poslechli pohádku v angličtině s názvem „Paula the Vet“. Zacvičili jsme si nejenom s Tomášem, ale i s tenisákem. Při logopedii jsme se rozdýchali pomocí brčka a kousku papírku, zvedali jsme i různé tvary. Nechyběla rytmizace a básnička o koze. Následovalo tvoření! Děti si pomocí papírové roličky, papírů, lepidla a dalších pomůcek vyrobili Praotce Čecha. Byli jako živí! A na závěr – zpívání!
Čtvrtek 18.3.2021, téma: Staré pověsti české
Předškoláci
Tentokrát jsme začali pracovním listem na prostorovou orientaci a kreslili jsme předměty dle pokynů (např. co je horké vlevo nahoru, co je žluté vpravo dolu,….). Dále jsme se věnovali homonymům – ta jsou skvělá! Opět jsme procvičovali první hlásku ve slově. A aktivity předškoláků jsme zakončili parádní hrou s každodenními předměty. Ukazovali jsme je dětem a ony povídaly, k čemu slouží. To byla jízda!
Celá školka v éteru
Na angličtině jsme si procvičili tvary a barvy. Na cvičení s Tomášem jsme měli pomůcku – pet lahev. A posilovali jsme jako o život! Připomněli jsme si Staré pověsti české, pověst o Šemíkovi a viděli jsme k tomu hezké obrázky. . A pak jsme se  pustili do tvoření. Holky si vyráběly květinové čelenky a kluci vavřínové věnce. Všem to slušelo! Ohromně!