Veliké živé sovy ve školce. Úžasný pořad o sovách.