Společné setkání učitelů a rodičů na téma školní připravenosti.