Každoroční úžasné setkání dětí, rodičů a učitelů, kulturní program a opékání buřtů.  Rozloučení s předškoláky. 16-18 hod