Plavání

Jednou týdně navštěvujeme  kurz plavání v bazénu Šutka  v dopoledních hodinách. Kurzu se smějí zúčastnit pouze děti starší 3 let dle individuální dispozice. Ostatní děti, které se nezúčastní plaveckého výcviku, zůstávají v budově školky pod vedením pedagoga.

Potřebujeme: plavky, osušku, teplé oblečení na ven, čepici, gumové pantofle, u děvčat s dlouhými vlásky  uvázat culíky nebo copy, plaveckou čepici