Časová posloupnost… 2.-6.1.2023 J

6. 1. 2023 | Kronika - Jirny

Sovičky

Nový rok jsme začali vyprávěním, jak u každého probíhali Vánoce a které 3 nejoblíbenější hračky od Ježíška jsme dostali, tam jsme si potrénovali i paměť. 

Časová posloupnost nás vlastně provází každodenním životem. – co přes den děláme, jak se oblékáme, naše maminky když vaří, všechny příběhy, pohádky, roční období, dny v týdnu a podobně.. Vyzkoušeli jsme si ji i na hře, ve které jsme ve skupinkách pozorně vyslechli pravidla a pak už bez pomoci paních učitelek postupovali podle napsaných (nakreslených) kroků na tabuli. A zvládli jsme to na jedničku včetně toho, jak jsme ve skupinkách hezky spolupracovali, nehádali se a vysvětlovali si úkoly.

Týden nám zpestřilo divadýlko Z pytlíčku s pohádkou O princezně Mlsalce, která byla plná písniček.

Angličtina

This week in English we reviewed the 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. We know that we have winter season, It’s January and the weather is freezing cold.

Kids had so much fun playing games about the parts of the day, assembling pictures in the right order and learning easy vocabulary words and sentences: In the morning I have my breakfast, at noon I have lunch, afternoon, evening, at night… Good job everyone!

Tvoření :

Na začátku hodiny jsme si všichni nejprve popovídali o přírodě, zimně a počasí. Následně jsme si vyrobili obrázky na toto téma. Malovali jsme, také jsme vystřihovali ( zopakovali jsme si pravidla, která musíme dodržovat při používání nůžek).

Muzicírování:

Hodinu jsme začali krátkou hlasovou rozcvičkou. Zazpívali jsme si písničky za doprovodu živé hudby. Procvičili jsme si také správné dýchání formou lehkého dechového cvičení, ke konci hodiny jsme si zahráli naší oblíbenou taneční hru.

Rytmika, tanečky, dramaťák:

V tomto týdnu jsme si procvičili hrubou motoriku tancem. Nejprve jsme si protáhli tělíčko krátkou rozcvičkou, pak jsme si zatancovali za doprovodu živé hudby. K závěru hodiny jsme si zahráli taneční hru “ čertík „, která se stala jednou z našich velmi oblíbených aktivit.

Sportovní klub:

Klub jsme začali krátkým zahřátím těla, po té jsme se protáhli. Zopakovali jsme si také názvy různých cviků a doplnili je o vždy o daný cvik. Velmi dobře se nám dařilo.

Lištičky

V tomto týdnu jsme se pomalu rozkoukávali po vánočních prázdninách.

Nemohli jsme vynechat povídání o tom, kdo dostal jaký dárek od Ježíška pod stromeček.

Opakovali jsme si, jak probíhal slavnostní Štědrý večer, co jsme dělali nejdřív, co potom a co nakonec?

Hráli jsme různé hry, při kterých jsme rovnali obrázky, jak jdou správně za sebou.

Také jsme poslouchali pohádku O třech prasátkách a vyprávěli jsme si společně její děj a podle něj jsme pak skládali

obrázky. Ve čtvrtek k nám zavítalo divadlo s pohádkou O princezně Mlsalce. Divadlo se nám moc líbilo a s radostí jsme si u něj zazpívali několik písniček. Během celého týdne jsme si také zahráli naše oblíbené hry a vytvořili pravé sněhové mraky.

Angličtina

The main topic for this week was a time sequence. We asked questions like „What is first?“, „What is next/then?“ Kids were trying to line up the pictures, e.g. what do we do first, next, then, before we go to the kindergarten, or before we have the gingerbread ready.

We also watched a story about three pigs and then we talked about the actions that happened first, then, and finally. You can see more at: https://www.youtube.com/watch?v=-gdcgnSrUvU

Rytmika, tanečky, dramaťák: tanečky s interaktivní tabulí dle volby dětí, taneční rozcvička, učení tanečních pojmů

Sportovní klub: Čáp ztratil čepicku (hledání hraček dle barev, procvičování barev)

Tvoření: povídání o změnách počasí v různých ročních obdobích, duha: stříhání, lepení, kreslení

Muzicírování: písnička Sněží
Sněží, sněží,
mráz kolem běží.
Zima je kočičce,
hřbet se jí ježí.

Fouká, fouká,
bílá je louka.
Zima je pejskovi,
ke kamnům kouká.