Časová posloupnost.. 6.-10.1.2020 J

10. 1. 2020 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se naučili, proč se mění den a noc, roční období, měsíce v roce. Zopakovali jsme si, jak jdou jednotlivé měsíce za sebou, které nám přináší zimu, které léto, proč je na severu občas polární noc…Také jsme se společně podívali na úchvatnou podívanou, kterou nám připravila polární záře.

Angličtina

V angličtině jsme si povídali o tom, že naše planeta Země obíhá okolo Slunce a také se otáčí okolo své osy. Díky tomu máme střídání dne a noci, měsíců a ročních období. Učili jsme se také pojmenovat jednotlivé části dne a říkali jsme si, co kdy děláme.

Lištičky

Při tématu týdne Časová posloupnost jsme si s dětmi vyprávěli, co děláme v průběhu dne, jak se jednotlivé části dne nazývají. Naučili se názvy dnů v týdnu a formou hry jsme si zkoušeli osvojit pojmy dnes, včera a zítra – děti se samy podílely na vytvoření pomůcky. Zopakovali jsme si roční období a společně nám jde většina měsíců v roce. Podívali jsme se na hezká videa, proč se střídá den a noc a s čím souvisí změna ročních období. Společně jsme si vytvořili obraz Den a noc.

Angličtina

Tento týden jsme si povídali o ‘’časové posloupnosti’’: v angličtině jsme si natrénovali 7 dní v týdnu a k tomu jsme si pomohli a vyrobili pomůcku ‘’Days of the Week Spinner’’ a taky naučili písničku

‘’The days of the week’’

Také jsme si povídali o činnostech

během části dne ‘’the parts of the day’’: morning-afternoon-night

k tomu jsme si vyrobili ‘’Day&Night paper plate craft’’.

Výtvarný kroužek

Sovičky i Lištičky společnými silami dokončily obraz Zimní krajiny – zasněženého lesa.

Sportovní kroužek

Nejdříve jsme si hráli na lovce pokladů a hledali jsme po třídě ,,vzácné“ obrazy, ze kterých jsme poté poskládali příběh. Pak jsme si protáhli tělíčka na překážkové dráze a nechyběl ani tanec.

Kroužek muzicírování

Tento týden jsme si zazpívali s pianem Good morning, Daily routime song.

Dramatika a rytmika

S dětmi jsme si hráli na planety Země, které se otáčejí kolem své vlastní osy a zároveň rotují kolem Slunce. Po té jsme přidali i Měsíc. Děti to moc bavilo, navíc si udělaly jasnější představu o tom, jak to ve Vesmíru probíhá.