Ceník

CENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23, 2023/2024

Docházka a školné

Ceny jsou uvedeny za měsíc a neobsahují stravné a některé speciální aktivity, například plavání).

Pro děti zapsané k celodenní docházce jsou kroužky (viz Odpolední kroužky) v ceně školného.

Děti jsou k docházce přijímány po celý rok, ovšem jen do naplnění kapacity.

Do pobočky v Jirnech přijímáme děti, které dosáhly k 1.září roku, do kterého nastupují, 3 let.

Přednostně jsou přijímány děti s celodenní docházkou 5x týdně. Individuální docházka (docházka v jiném režimu), např 4x týdně, pouze na základě rozhodnutí vedení mateřské školy Sofia School.

Jirny

dvě česko-anglické třídy
(děti jsou rozděleny podle věku)

po-pá, 07.00-18.00

 

13.000,- Kč/měs

Bohnice

dvě česko-anglické třídy
(děti jsou rozděleny podle věku)

po-pá, 07.00-18.00

 

13.000,-Kč/měs

ORGANIZACE A ÚHRADY ŠKOLNÉHO

  • 1 splátka na celý rok – vždy k 20. 8. (sleva 5 %)
  • 2 splátky za rok vždy k 20. 8. a k 20. 1. (sleva 3 %)
  • 10 splátek za rok vždy k  20. 8., 20.9.. 20.10., 20. 11., 20. 12., 20. 1., 20., 2., 20., 3., 20.4, 20 5.

Během nepřítomnosti dítěte zapsaného k docházce do MŠ Sofia School v letních měsících neplatíte žádné rezervační poplatky.

Sourozenecký benefit: sleva na sourozence při paralelní docházce činí 20 % ze školného.

 

Platební údaje

Číslo účtu: 107-3389440277/0100 KB
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte (DDMMRR/0000)
Specifický symbol: 01 – stravné | 02 – školné | 04 – letní provoz

Do poznámky, prosíme, napište jméno dítěte.

 

ORGANIZACE A ÚHRADY STRAVNÉHO

Změny ve stravném je možné nahlásit minimálně dva dny dopředu.

V průběhu týdne nelze přehlašovat změny na jednotlivé dny. Pokud dítě onemocní v průběhu týdne, stravné lze odhlásit až od následujícího dne po oznámení o nemoci, s výjimkou ranní svačiny.

Cena stravného činí od 1.9.2023  120,-Kč denně (1. svačina, oběd s polévkou, 2. svačina, celodenní pitný režim)  

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V LETNÍM OBDOBÍ

Prázdninový provoz probíhá ve zvláštním režimu, kdy je organizován příměstský tábor i pro děti nezapsané v mateřské škole Sofia School. V této době je připraven speciální program plný zajímavých témat na jednotlivé týdny a rodiče přihlašují děti k celodenní docházce po týdnech. Příměstský tábor v letních měsících probíhá v obou pobočkách.

 

Cena

  • při včasném přihlášení a uhrazení, tedy do 15.6.  činí cena 600,-Kč denně + stravné 142,- Kč denně
  • při přihlášení po 15. 6.  činí cena 700,-Kč denně + stravné 142,-Kč,- denně