Cestujeme kam a jak…22.-30.6.2020 J

3. 7. 2020 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme cestovali na prázdniny. Povídali jsme si, kam bychom chtěli jet a čím se na naše oblíbené místo dostaneme. A všichni jsme se báječně pobavili na naší Zahradní slavnosti, kde jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky.

Angličtina

V létě možná budou někteří z nás cestovat, a tak jsme si povídali, jakým způsobem to jde, jaké různé dopravní prostředky máme. A abychom se kromě opakování slovíček naučili i něco nového z gramatiky, tak jsme procvičovali budoucí čas. Dozvěděli jsme se, že někteří WILL SWIM in the ocean, jiní WILL PLAY at home a někdo zase WILL GO to their grandma or grandpa.

Lištičky

Tento týden jsme procestovali. Vyprávěli jsme si, jaké dopravní prostředky známe, jaké v každodenním životě používáme a které máme nejraději. Kam nejčastěji cestujeme a proč. Zkusili jsme se i spolu zamyslet, jaký druh cestování je nejlepší pro naše zdraví, radost či naši planetu.

Vyráběli jsme, hráli si na dopravní prostředky a zpívali písničky s dopravní tematikou.

Navíc jsme si užili letní slavnost i s opékáním buřtů a skákacím hradem.

Angličtina

Školní rok už je u konce, užili jsme si letní besídku, na kterou jsme dopilovali písničku

‘’BUBBLES’’. Taky jsme si tento týden ukázali, jak se cestuje a jaké prostředky k tomu potřebujeme: ‘’All About Travel’’, naučili jsme se slovíčka: travel, travelling, car, bus, train, airplane, boat, rocket, k tomu jsme se učili písničku ‘’Transportation Song: Cars, Planes, Trains’’ a vyrobili jsme si ‘’Hot Air Balloon’’ craft.

 

Veverky
Tento týden byl už ve znamení velkého těšení se na prázdniny. Povídali jsme si, kam všude můžeme a možná i budeme cestovat, kde to máme nejraději, co tam budeme dělat, s kým cestujeme a jakými dopravními prostředky. Také víme, že aby byly prázdniny, výlety a léto plné radosti  a pohody, nesmíme zapomínat ani na bezpečné chování.

Výtvarný kroužek

Cestování bylo tématem tohoto týdne, proto si Lištičky i Sovičky vyrobily letadélko.

Sportovní kroužek 

Ani v tomto týdnu nechyběla hra na židličkovanou, tanečky, ale tentokrát jsme si zahráli i pohybovou hru na autíčka a protáhli jsme se jógou.

Kroužek dramatiky a rytmiky

Ve středu jsme si užívali letní besídky, proto jsme se na kroužku dramatiky věnovali převážně nacvičování na letní slavnost.

Kroužek muzicírování

Lidové písničky máme všichni moc rádi a ještě více nás baví zpívat s Dr. Notičkou nebo Štístkem a Poupěnkou.