Denní program

7:00 – 8:30

Příchod do školky
 • spontánní hry a činnosti dětí dle jejich zájmu, individuální práce s dětmi

8:45 – 11:45

Dopolední blok
 • ranní rituál – vzájemné přivítání se, diskuse v komunikativním kruhu, písnička dne
 • tělovýchovná chvilka – cvičení s hudbou, jóga, pohybové hry
 • svačina
 • logopedická chvilka
 • didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní
 • pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování

11:45 –12:30

Oběd
 • odchod dětí po dopoledním bloku

12:30 – 14:15

Polední klid
 • odpočinek dětí, klidové aktivity nespících dětí; literární nebo hudebně poslechová chvilka (čtení pohádek, příběhů na  pokračování, poslech relaxační hudby)
 • práce s předškoláky (celoroční program zaměřený na rozvoj logického myšlení, řeči, grafomotoriky – prostě vše, co má zvládnout předškolák)

14:15 – 15:00

Odpolední blok
 • svačina

 • didakticky cílená činnost přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní

 • svačina

 • pobyt venku se získáváním poznatků o přírodě, poznávání zajímavostí regionu při vycházkách do okolí, hry a zábavné činnosti na školní zahradě,  v zimě hry se sněhem, bobování, sáňkování/pokračování v didakticky cílené činnosti přímo či nepřímo řízená, individuální, skupinová, kolektivní (dle počasí)

 • individuální práce s dětmi dle denní nabídky

15:00 – 16:00

Odpolední aktivity (kroužky)
 • kroužky dle nabídky

16:00 – 17:00

Odpolední aktivity (kroužky)
 • nadstandardní kroužky

18:00

Uzavření školy
 • Odchod dětí průběžně až do uzavření školky

Anglický pedagog je přítomen každý den a výchovně vzdělávací  program je dvojjazyčný.