Ekosystém…. 12.-16.10.2020 J

17. 10. 2020 | Kronika - Jirny

Sovičky

Příroda okolo nás je rozmanitá a plná zajímavých rostlin a všelijakých obyvatel. Povídali jsme si o tom, co vše můžeme spatřit, když se vydáme do lesa, k rybníku nebo na pole – kdo všechno tam třeba žije? Která z těchto zvířátek máme rádi a která z nich bychom dokázali pojmenovat v angličtině? K čemu nám jsou tato místa dobrá – co se tam vlastně odehrává, proč jsou pro nás pro lidi tak důležitá? Dozvěděli jsme se tak například, že na poli můžeme pěstovat třeba brambory nebo obilí, a spoustu dalších zajímavých informací.

Představovali jsme si, jak to asi v takovém podzimním lese vypadá. Říkali jsme si, jak se příroda mění, a vyrobili jsme si nádherné barevné podzimní listy.

Angličtina

V angličtině jsme si přečetli knížku o dvou myšácích – The Town Mouse and the Country Mouse – a pak jsme přemýšleli nad tím, jak se chovat, aby obyvatelům lesů, polí a rybníků bylo i při naší návštěvě stále dobře. A samozřejmě jsme si také zahráli několik her, abychom si všechna ta nová slovíčka, která jsme se naučili, dobře zapamatovali!

Lištičky

Tento týden jsme se seznámili s tím, co je typické pro ekosystém rybník, les, louka, pole. Na obrázcích a ve videích jsme si prohlédli, jak vypadají zvířátka, která zde žijí a rostliny, které tam rostou.
S obrázky jsme si ve třídě hráli hry na Kde kdo bydlí? Kde co roste? Při té příležitosti jsme se i seznámili, jak zvířátka se zvířátka projevují a jak se pohybují. Každý si vytvořil svůj obrázek v pláštěnce a své zvířátko z listí. Společně jsme pak namalovali louku, rybník a les.

Angličtina

Tento týden jsme probírali různé změny na podzim, umíme slovíčka: autumn, leaves,

trees. Taky jsme se naučili různé ekosystémy: Forest, field, pond, river, meadow a názvy různých zvířátek : Animals: frog, dragonfly, deer, fox, owl, butterfly, fish, bird, bear, boar.

Pustili jsme si písničku: It’s Autumn.

S dětmi jsme vytvořili ekosystémy a zvířátka: Autumn leaf animals. 

Výtvarný kroužek
V lese, na louce i u vody žije spousta zvířátek a hmyzu. My jsme se zaměřili na pavoučky a jejich pavučinky.
Sportovní kroužek
Rozcvičku a básničku Foukej, foukej větříčku nás všechny moc baví. Také jsme si zahráli hledací hru, kde jsme po třídě hledali kartičky zvířátek a odnášeli jsme je k jejich správnému domečku. Samozřejmě nechyběly nejoblíbenější tanečky.
Kroužek muzicírování
Lištičky si zopakovaly písničku Já do lesa nepojedu a Já jsem muzikant. Dále jsme si připomněli, jak zní, vypadá a jak se hraje na trubku, basu, bubínek a housle.
Sovičky se tento týden naučily krásnou podzimní písničku o lese i s tanečkem. Povídali jsme si o pravidlech, která jsou nutná v lese dodržovat a proměnili jsme si naši třídu v les a napodobovali jsme zvuky přírody.
Kroužek dramatiky a rytmiky
s dětmi jsme si zahrály divadlo s maňásky o myšce a jejím kamarádovi lišákovi.
Také jsme nezapomněli na halloween a povídali jsme si pohádku o ztracené dýni.