Ekosystém les, pole, rybník…11.-15.10.2021 J

15. 10. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky

EN

This week in English, we learned about the ecosystem. We talked about what animals live in a lake, the difference between things that are alive and not a live. In Florida, we have alligators in every lake to control the ecosystem! We learned about what happens to rainwater so we can drink it and did a fun painting using broccoli. Pre-schoolers also got to practice their building skills and built a house!

CZ

Tento týden v angličtině jsme se dozvěděli o ekosystému. Mluvili jsme o tom, jaká zvířata žijí v jezeře, o rozdílu mezi živými a neživými věcmi. Na Floridě máme v každém jezeře aligátory k ovládání ekosystému! Dozvěděli jsme se, co se děje s dešťovou vodou, abychom ji mohli vypít, a udělali jsme si zábavné malování pomocí brokolice. Předškoláci si také procvičili své stavební dovednosti a postavili dům!

Předškoláci se zúčastnili projektu zaměřeného na polytechniku a sami si postavili domky z opravdových cihel, které můžete vidět na výstavce v šatně ve školce. Skvělá práce !!!

Rytmika, tanečky, dramaťák: podzimní tanečky a divadlo nám šly krásně

Sportovní klub: obrovská rozcvička s prvky jógy

Tvoření: malovaní a tvorba obrazů z nasbíraných přírodnin se nám vážně povedlo, také jsme si udělali draky, kteří nám teď létají po šatně

Muzicírování: opakování podzimních písniček a básniček

 

Lištičky

Tento týden jsme si povídali o lese, rybníku, louce a poli. Kde co roste, kde kdo bydlí. S interaktivní tabulí jsme podle hádanek hádali lesní zvířátka a poznávali je na obrázcích. Pak jsme formou interaktivní hry jednotlivá zvířátka a rostliny třídili po třídě. Protože toto vše souvisí i s ročními obdobími, naučili jsme se je vyjmenovat, jak jdou v průběhu roku za sebou a vyrobili jsme si každý svůj obrázek stromu na jaře, v létě, na podzim i v zimě.

Angličtina

This week foxies learned simple vocabulary words: pond, field, meadow and forest. Also we had with the kids a nice walk to show them the surroundings of our school, such as, the pond and the field. Kids also had a lot of fun creating and painting using their fingers: The Four Seasons’ Paintings.