Hrady…4.-8.6.2018 Ú

8. 6. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky
Tento týden jsme se vypravili na cestu po našich nejstarších a nejvýznamnějších hradech. Nakoukli jsme i do tajemných podzemních chodeb. Zjistili jsme, že některé hrady jsou vytesané přímo ve skále. Některé hrady na tak vysoké skále, že se k němu téměř nedá dostat atd. Výprava za tajemnou historií se nám moc líbila.
Logopedická prevence: hláska „Ř“
Grafomotorika: ostré lomení
Angličtina: rozšířili jsme si slovní zásobu, upřesnili popis obrázku. Používali jsme příslovečná určení místa, přídavná jména a slovesa. Naučili jsme se novou básničku „The king lives in the castle“.

Lištičky
Tento týden jsme povídali o hradech. Z čeho se stavěly a jak vypadaly uvnitř. Že se hrad stavěl na kopcích a že měly příkopy a padací mosty. Hráli jsme si na krále a královny, ale i rytíře. Srovnávali jsme i oblečení královen ve středověku a královen současných. Díky IT tabuli jsme si mohli vše ukázat, včetně našich nejznámějších hradů, např. Pražský hrad, Karlštejn, Český Šternberk…
Angličtina: týden s tématem „Hrady“ (castle) jsme zahájili pěknou pohádkou „O mamince“. Prostřednictvím IT tabule jsme si ukázali ty nejhezčí princezny, královny, krále a prince. Lištičky si s nadšením říkaly „To jsem já…“ Představovali jsme si jaké by to bylo žít na hradě, fantazie našich dětí nezná mezí. 🙂
Hudební a taneční kroužek: nácvik a přípravy vrcholí na vystoupení, které je součástí Zahradní slavnosti 12.6.2018 od 16.00. Srdečně Vás zveme!
Kroužek zpěvu: na kroužku zpěvu jsme se zaměřili na xylofony a jeho tóny. Každý ze zpěváčků se učil improvizovat a vymyslel si svojí osobitou znělku. Prozpívali jsme si písně, které již známe a poté jsme si zanotovali novou mazurku i s tanečkem.
Sportovní kroužek: Lištičky si protáhly tělíčka pomocí jógy. Zahráli jsme si na zvířátka a při relaxaci jsme poznávali různé zvuky. Sovičky si zacvičily aerobik, zvládli jsme i protahovací cviky a sportovní hry.
Výtvarný kroužek: Sovičky i Lištičky dokončily své výrobky – povedené rybičky si můžete prohlédnout v naší šatně.