Lidské tělo…13.-17.9.2021 J

18. 9. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky
This week in English we learned about our body. We sang a very fun body song which goes faster and faster. The children also learned about our digestive system in which we did a fun poop experiment from bread.

Cz
Tento týden v angličtině jsme se dozvěděli o svém těle.  Zpívali jsme velmi zábavnou písničku, která jde rychleji a rychleji.  Děti se také dozvěděly o našem trávicím systému, ve kterém jsme provedli zábavný experiment s chlebem z chleba.
Lištičky
Angličtina
This week we learned simple vocabulary words and a song about the body parts: ‘’Head Shoulders, Knees and Toes’’.
We also learned to say: ‘’ I am a boy / I am a girl ‘’. We played a lot of games and puzzles and the kids had a lot of fun crafting and assembling a skeleton using straws.
Amazing job everyone !!!
Rytmika, tanečky, dramaťák: Tančili, dupali a tleskali jsme na naši oblíbenou písničku Když jsi šťastný a víš o tom, zatleskej…Také jsme po třídě poletovali jako motýlci a hledali kytičky se správnou barvou a správné místo, kam musí motýlek doletět.
Sportovní klub: Opakovali a naučili jsme se nové pohybové básničky a vesele jsme poskakovali a plnili různé úkoly jako správné opičky. Hlavně jsme hledali banány:) a procházeli překážkodráhy.
Tvoření:  Sestavili jsme si z částí postaviček tu svou a pokusili se ji nalepit na papír. Každému se to povedlo úplně jinak!:) Pak jsme své postavičky vybarvili podle své fantazie.
Muzicírování: Zopakovali jsme si oblíbenou písničku Kočka leze dírou, pes oknem a kromě doprovodného rytmického pohybu (tleskání, dupání) jsme přidali i ťukání na kostičky z Lega. K tomu všemu stále hrajeme hodně her, hodně si povídáme, seznamujeme se mezi sebou a se školkovými pravidly.