Lidské tělo… 18.-22.9.2017 Ú

22. 9. 2017 | Kronika - Jirny

Sovičky

Celý týden putujeme po lidském těle. Zjistili jsme, jaké máme v těle kosti, jak pracují svaly, kdo řídí pohyb a co vše k tomu potřebujeme. Na toto velké dobrodružství jsme se mohli vydat díky IT tabuli. V pondělí jsme měli velké překvapení – přijeli poníci a my jsme se na nich mohli povozit. Někteří z nás je hřebelcovali. V úterý jsme se díky naučnému divadelnímu pořadu dozvěděli, jak nakládat s potravinami, co je zdravé a nezdravé a na jaké hygienické návyky nesmíme zapomínat.

Logopedie: samohlásky

Grafomotorika: volné čárání a zobání

Angličtina: tento týden jsme děti seznámili se slovíčky spojené s naším tělem a s fungováním našeho těla. Společně jsme si zahráli hru na zapamatování nové slovní zásoby a také jsme si zazpívali pohybovou písničku „Head, shoulders, knees and toes“. Podle anglických povelů děti společně nakreslily lidské tělo obkreslováním kamarádů.

Anglický klub: na anglickém kroužku jsme s dětmi probírali základní funkci vnitřností, jejich názvy, kostru a slovíčka k ní spojená. Na povzbuzení jsme s dětmi začali cvičit rytmickou hru s počítáním.

Lištičky

Další týden ve školce jsme se věnovali lidskému tělu. Povídali jsme si o kostře, důležitých orgánech, jako je srdce, plíce a mozek. Všechno jsme si krásně ukázali na interaktivní tabuli a v odborných knihách pro děti. Dále jsme si řekli, co je pro naše tělo správné a zdravé, co nám prospívá a co škodí. Na velký formát papíru jsme si namalovali lidské tělo, vyrobili jsme i malé kostry a také dle fantazie tuší rozpouštěli do barev „bacila“. Tento týden byl pro nás velice pestrý. Nejen že jsme si povídali o lidském těle, ale navštívili nás ve školce poníci, na kterých jsme jezdili, a také u nás bylo divadlo.

Angličtina: tento týden jsme se učili nová slovíčka týkající se lidského těla. Na IT tabuli jsme si pouštěli různé obrázky, videa a nechyběly oblíbené písničky. To vše nám pomohlo si hravou formou zapamatovat slovní zásobu týkající se tématu „My body…“.

Dramatický/pohybový kroužek: naše tělo jsme se naučili vnímat i jako prostředek, kterým dokážeme zahrát úplně vše. Vysvětlili jsme si správný postoj těla při chůzi i při tanci. Zjistili jsme, co je to rovnováha a to za pomocí knížky na hlavě. Děti se tak musely soustředit na svoji rychlost pohybu a rovnováhu. Dále jsme si zatancovali taneček „Části těla naopak…“, při kterém děti věnovaly pozornost slovům, která jsou v textu a poté podle nich tancovaly. Pohybová básnička pro tento týden se jmenuje „Šašek“.
Hudební/pěvecký kroužek: Rozšířili jsme naše dechová a artikulační cvičení o nová cvičení. Dále jsme si ukázali cvičení, jak naše tělo používat jako hudební nástroj tzv. Hra na tělo (tleskání, dupání…). Lištičky se naučili za doprovodu klavíru písničku „Človíček“ a Sovičky píseň „Každý máme něco“. Písničku jsme si rozdělili na sóla, a kdo chtěl, mohl si zazpívat i sólově. Chtěla bych tento týden děti pochválit za jejich spolupráci a za to, že se nebály před třídou vystoupit sólově.

Výtvarný kroužek: tento týden jsme na výtvarném kroužku vytvářeli kostru pomocí ruliček z toaletního papíru.

Sportovní kroužek: na sportovním kroužku jsme se společně proběhli a protáhli pomocí jógových cviků, kroužek jsme zahájili florbalem.