Logoscreening a testování Centrem nadání Václava Fořtíka

30. 3. 2017 | Aktuality - Bohnice, Aktuality - Jirny

V Mateřské škole Sofia School  probíhá v současné době logoscreening  pod vedením Mgr.Michaely Petrákové, jehož výstupem jsou rozsáhlé zprávy o logopedické i vývojové úrovni vyspělosti dětí. Pomáhají nám, pedagogům, ale i rodičům, abychom odstranili možné poruchy vývoje řeči a každodenně s dětmi pracovali individuálně správným směrem.  Logoscreeningem procházejí děti mladšího věku.

Současné testování týmem psychologů pod vedením Václava Fořtíka – Centrem nadání je určeno především pro děti pěti – až šestileté, pro předškoláky. Výsledky náročných testů jsou velmi důležité pro rozpoznání praktických i studijních předpokladů dětí.