Média a technika… 12.-16.3.2018 Ú

16. 3. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se věnovali médiím a technice. Podívali jsme se, jak se vyvíjely televize, jak vypadala rádia a jak vlastně vypadaly první telefony. Některé historky byly velmi úsměvné. Už si asi ani neumíme představit, jaké to bylo před malinkou černobílou televizí bez dálkového ovládání atd. Na IT tabuli jsme si ten čas přiblížili a zamysleli jsme se nad tím, co nám technika dává, ale i co nám bere. Společně jsme si vyrobili telefon z kelímků a užili jsme si moc legrace.

Logopedická prevence: hláska „C“

Grafomotorika: správný úchop psacího náčiní

Angličtina: tento týden jsme se v angličtině věnovali médiím. Na IT tabuli jsme prezentovali téma a děti tak následně odpovídali na zadané otázky. Učili jsme se rozdíly „new/old, heavy/light“. Zahráli jsme si hru „I Spy with my eyes something“ (wooden, metal, plastic, etc). Opakování písniček, které již máme v repertoáru a i nové písničky „A sailor went to sea, sea, sea“.

Anglický klub: na anglickém kroužku jsme s dětmi probírali „furniture“, který jsme přiřazovali k daným místnostem v době, čímž jsme procvičili i minulé téma. Zahráli jsme si hru „What is missing in the room“ a také jsme si vypracovali pracovní list.

Lištičky

Téma týdne „Média a technika“ jsme probírali nejen prostřednictvím IT tabule, ale také diskuzí v kroužku, děti znají vymoženosti dnešní doby velmi dobře, proto jsme jim přiblížili rozdíl oproti době minulé. Ve středu jsme měli ve školce moc hezký program – přijelo k nám Planetárium. Příběh o Krtečkovi a jeho cestě za sluníčkem se nám moc líbil.

Angličtina: rozšířili jsme si slovní zásobu o další nová slovíčka (television, phone, IT board etc.). Nechyběly pravidelné rozcvičky za doprovodu anglických písniček a také jsme si užili „Birthday party“, jedna z našich Lištiček přinesla košík plný dobrot, mňam! 🙂

Hudební a taneční kroužek: na hudebním kroužku jsme s dětmi procvičovali dechová cvičení a rytmizace tleskání. Sovičky se seznámily s novou písničkou „A sailor went to sea, sea, sea“ a Lištičky s říkankou „Humpty Dumpty“ s doprovodnou dramatizací. Na tancování jsme dětem ukázali, co se chystá na besídku a společně jsme tak vybírali tanečky, které pak použijeme při závěrečném letním představení.

Sportovní kroužek: tento týden jsme si s Lištičkami a Sovičkami zahřáli tělo u sportovních her a při hře s padákem.
Výtvarný kroužek: k tématu Technika a média si Lištičky i Sovičky vyrobily svoji vlastní televizi a že se nám povedly!