Planeta Země… 3.-7.6.2019 Ú

7. 6. 2019 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme si kromě báječné Zahradní slavnosti užili i nádherné téma. Skutečně jsme se podívali na vznik naší planety, putovali jsme na nejúchvatnější místa, navštívili jsme mnoho zvířat. Také jsme, díky IT, mohli stanout na nejvyšší hoře světa nebo se vypravit za dinosaury.

Angličtina
Sovičky si tento týden v angličtině povídaly o krásách planety Země. Hráli jsme na interaktivní tabuli hry o přírodě, o místech, která můžeme navštívit, učili jsme se také, co vše na naší planetě můžeme najít (oceány, pohoří, lesy, pouště, města…).

Lištičky

Společně jsme prozkoumali naši planetu. Co na Zemi z vesmíru vidíme? Jak je Země veliká? Proč se střídá den a noc? Jak vypadají rakety, které létají do vesmíru? Tomu všemu jsme věnovali pozornost. Nezapomněli jsme ani na ostatní planety.

Tento týden proběhla Zahradní slavnost, kterou jsme si s dětmi hodně užili.

Angličtina
V tomto týdnu jsme se s Lištičkami pilně připravovali na zahradní slavnost a opakovali si anglické písničky a básničky. Podívali jsme se, jak vypadá planeta Země z dálky i blízka a jak to vypadá ve vesmíru. Zazpívali jsme si jednoduchou píseň: recycle song, u které jsme si zopakovali, jak třídíme odpad.

 

Kroužek zpěvu

Poslední hodina zpěvu byla oslavou. S dětmi jsme si zazpívali písně, které nás provázely celý tento půlrok. Závěr hodiny jsme zakončili dětským šampaňským, perníčky a děti si odnesly památeční list s oceněním za práci na hodinách.

Výtvarný kroužek
Tento týden jsme si k tématu Naše Země s Liškami vyrobili pomocí balónků společný obraz Země ve vesmíru. Sovičky si vyrobily každá svůj obrázek planety Země.
Sportovní kroužek
Za okny již máme letní počasí, proto jsme si užívali pobyt na zahradě. Sportovní hry a hry s frisbee samozřejmě nesměly chybět.
Hudební a taneční kroužek
Tento týden jsme se věnovali nejvíce nácviku na letní slavnost. Přesto ale zbyl čas zahrát si na pohyb Země, shlédnout videa o nádherách naší planety za doprovodu relaxační hudby a poslechnout si tematické písně Z. Svěráka.