Počasí… 30.10.-3.11.2017 Ú

3. 11. 2017 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se věnovali počasí. Co to počasí je, kde vzniká vítr, jak vznikne sníh, proč prší… Povídali jsem si také o tom, jak se musíme obléknout do různého počasí a proč. Zopakovali jsme si roční doby, jejich měsíce a hlavní charakteristiky.
Logopedie: hláska „F“
Grafomotorika: horní oblouk

Angličtina: tento týden byl věnovaný počasí, takže jsme si samozřejmě procvičili slovíčka k tomuto tématu (např. rainy, sunny, foggy, atd.). Procvičili jsme roční období, měsíce v roce, dny v týdnu a určení času (Yesterday, today, tomorrow). Zazpívali jsme si společně písničku na dny v týdnu a i ty ostatní které známe. Nakonec jsme si vypracovali pracovní list na téma počasí.
Anglický klub: na anglickém kroužku jsme procvičovali „Verbs to be“, skladbu vět na téma počasí a vypracovali jsme pracovní list. Novinkou byly pro děti „question words“ (who, where, why, when, how many, how much, what), které jsme si spojovali se znakovou řečí pro lepší upamatování.

Lištičky

Tento týden jsme si povídali o čtyřech ročních období. Že každé období má své charakteristické počasí. Na každé období se  jinak oblékáme, v každém jsou jiné plodiny a venku hrajeme různé sezónní hry a sporty. Aktuálně jsme se zaměřili na podzimní počasí. Namalovali jsme krásné sluníčko s mrakem a z krepového papíru dodělali duhu. Naučili jsme se báseň „Kutálí se ze dvora, velikánská brambora“. Také jsme se učili pomocí kartiček, co to jsou protiklady.

Angličtina: proměnlivé počasí tento týden nám krásně nahrálo do našeho tématu. Z okna jsme viděli sluníčko, déštť, mraky a dokonce i kroupy. Prostřednictvím veselých písniček jsme se učili novou slovní zásobu (rainy, sunny, cloudy, windy…).

Dramatický/pohybový kroužek: s dětmi jsme si zahráli na rosničky a předpověli si počasí. Představili jsme si, že jsme kapičky a naučili se básničky Vichr a Dešťové kapičky.
Hudební/pěvecký kroužek: naučili jsme se novou píseň In a snow, která nás čeká na Vánoční besídce. Také jsme si zahráli na Orffovy nástroje a společnými silami vymysleli doprovodný program k písním.

Kroužek zpěvu: tento týden jsme zahájili nová hlasová cvičení – Mi/me/ma/mo/mu a také jsme intonačně zapracovali na dlouhém držení tónu. Vysvětlili jsme si, co je lidová píseň a jednu pod názvem Cibulenka, jsme se naučili. Tato píseň také slouží jako artikulační cvičení.

Výtvarný kroužek: tento týden jsem s dětmi vytvářeli proměnlivé počasí společnou prací – duha,jemná motorika, práce se štětcem na velke ploše.

Sportovní kroužek: hodinu jsme zahájili tématickou hrou, poté se učili házet, chytat, driblovat a hod na koš. Na závěr jsem se protáhli pomocí jógových cviků.