Počasí… 31.10.-4.11.2022 J

5. 11. 2022 | Kronika - Jirny

Sovičky
Téma Počasí je nám blízké, hodně si ho umíme představit, setkáváme se s ním každý den, a to v průběhu celého roku. Úzce souvisí s ročními obdobími, ovlivňuje zvířátka, stromy, rostliny, ale i nás lidi. Vyprávěli jsme si o typických jevech v počasí – déšť, sníh, jasno, polojasno. Máme představu, kdy a jak vzniká duha, proč při bouřce blesk nejdříve vidíme a pak ho až slyšíme. Na interaktivní tabuli jsme si ukázali takové zvláštnosti, jako je tornádo, písečná bouře, meluzína a podobně. Pobavila nás hra na „Vánek, vítr a vichr“, kde jsme museli pozorně naslouchat tamburině, ale také rychle reagovat. Nasmáli jsme se u hry na jednotlivé jevy počasí, které jsme si předváděli a pak tuto hru hráli i na zahradě, v šatně nebo kdekoli jsme museli chvilku na něco čekat.
Vyrobili jsme si každý kolečko s počasím, které jsme si sami zvolili, vybarvili si ho, vystříhli a nalepili. Nechyběly ani pokusy Barevný déšť, mraky ve sklenici a další.
Také za námi dorazilo divadélko, u kterého jsme se nasmáli i vykřičeli a líbila se nám ústřední písnička.
 
Angličtina
This week in English, we talked about the weather and we learned easy vocabulary words: sunny, cloudy, rainy, foggy, windy, stormy, snowy, hailing, rainbow, showers…and answering in full simple sentences: What’s the weather today? / It’s autumn/ It’s autumn season, Today it’s…We also started learning a new poem: ‘’Snowflakes’’. Owls also had a lot of fun crafting: ‘’the weather wheels’’ and trying different weather experiments: snowstorm in a jar and the colorful rain.
 

Tvoření :
Tento týden jsme se věnovali společnému tvoření. Začali jsme také vytvářet podklady pro kulisy, které budeme potřebovat na naše vánoční vystoupení. Zaměřili jsme se na procvičování spektra barev a jejich míchání. Moc nás to bavilo, vytvořili jsme spolu mnohé odstíny základních barev a hodně se nasmáli.

Muzicírování:

Opět jsme si upevňovali v paměť písničky a báseň, kterou jsme si vybrali pro naše budoucí představení. Moc se nám to daří. Zpívali jsme za doprovodu živé hudby, trénovali jsme tak náš přednes. Rovněž jsme se věnovali správné intonaci.

Rytmika, tanečky, dramaťák:

Za doprovodu tamburíny jsme si zahráli hru “ DANCE and FREEZE “, kterou děti již znají. Po zbytek hodiny jsme se nadále věnovali tanci, abychom protáhli své tělo. Čas jsme si našli i pro spontánní pohybové aktivity.

Sportovní klub:

V úvodu hodiny jsme se protáhli za doprovodu hudby, následně jsme se znovu věnovali správnému dýchání a nenáročným cvikům. Ke konci jsme si zacvičili sestavu jógy věnované dětem.

Lištičky

Tento týden jsme si hodně všímali změn počasí okolo nás – tzn. hlavně v podzimním období během našich procházek.
Foukali jsme do listů, běhali po třídě jako vítr a předváděli si dešťové kapky a sněhové vločky a dokonce
jsme během cvičení zavítali i na prosluněnou pláž a vykoupali se v moři:)
Hádali jsme podle obrázků, zda je na nich bouřka, léto, zima, jaro, mlha, zamračeno, duha, atd.
Procvičili jsme si také naše ouška a snažili se uhodnout jaké počasí asi právě teď slyšíme (silný vítr, déšť, bouřka).
Naučili jsme se novou básničku Počasí a zvládli jsme vytvořit si svou vlastní bouřku, sluníčko, duhu a mraky. 

Počasí

Přiletěl jak drak
velký černý mrak.
Nad námi se zastavil, 
spršku na nás vypustil.
Pak se jenom zatočil,
na další pouť odkvačil.
Sluníčko vysvitlo zas,
viděli jsme plno krás:
poupátka se rozevřela,
sluníčku se uklonila.

Angličtina

This week we talked about the weather, especially autumn weather. We learned words such as sunny, cloudy and foggy. We also explained the difference between autumn weather and other seasons (e.g. summer weather, winter weather). Every day we repeated the sentence „What is the weather like today?“ and set the current weather on our weather clock.
 

Rytmika, tanečky, dramaťák: tanečky s interaktivní tabulí dle volby dětí, rytmická cvičení s hudebními nástroji, opakování podzimní básničky Houby

Sportovní klub: běh dle rytmu tamburíny, cvičení s interaktivní tabulí

Tvoření: podzimní výzdoba třídy: stříhání, lepení, kreslení voskovkami, malování prsty; podzimní počasí: stříhání, lepení, malování štětcem

Muzicírování: opakování písniček na vánoční besídku