Počasí… 4.-8.11.2019 J

8. 11. 2019 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se věnovali počasí. Zjistili jsme, proč se střídají roční doby a jaké počasí nám přinášejí. Také jsme objevili, jak vznikají sněhové vločky. A vypravili jsme se společně za tornády a dalšími projevy extrémního počasí.

Angličtina

Abychom se se Sovičkami dobře naučili popisovat počasí, tak jsme tento týden hráli hru Dobble, kterou jsme si upravili pro naše téma. Zkoumali jsme pak také, jak se proměňuje počasí v závislosti na nadmořské výšce nebo co se děje při různě silném větru.

Lištičky

V týdnu s tématikou počasí jsme si zopakovali roční období. Ke každému jsme si vyprávěli, co je pro něj typické. Kdy sněží, prší, svítí slunce, jsou mlhy. Co je tornádo, krápník, kroupy. Děti zaujaly zvukové ukázky i videa. Na procházkách jsme si povídali, co z toho se děje právě teď kolem nás.

Sice s malým zpožděním, ale o to víc natěšeně, si děti užily Halloweenský rej. Nechyběla módní přehlídka kostýmů a divoký tanec.

Angličtina

Tento týden jsme si vysvětlili, co je to počasí

How is the weather?

Naučili jsme se slovíčka: cloudy, sunny, raining, foggy, hot, cold, snowing, stormy, windy

Taky jsme se začali učit písničku Snowflake. 

Výtvarný kroužek 

Tento týden si Lišky vyráběly duchy na Halloweenský rej a také velký dešťový mrak. Sovičky vyráběly podzimní listí pomocí vrstvení voskovek.

Sportovní kroužek

Ve čtvrtek jsme si užili tanečky a cviky na rovnováhu.

Kroužek dramatiky a rytmiky

Počasí. Jak si ho děti představují? Jak děti umějí předvést jednotlivé děje – sněžení, déšť, mráz apod.? Právě na to jsme si hráli a pak si užili Halloweenské děsivé tance.