Podzim čaruje…4.-8.10.2021 J

8. 10. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky

 

Tento týden jsme s dětmi měli opravdu nabitý! Ve školce nám čaroval podzim, byli jsme se podívat v lese, nasbírali jsme spoustu podzimních plodů a v pátek nás čekalo podzimní hodování. V týdnu k nám přijel muzikant pan Bílý a ukázal nám spoustu zajímavých nástrojů a dokonce jsme si společně i zahráli a zazpívali. Na návštěvu také přijelo planetárium a my jsme díky tomu mohli pozorovat hvězdy a planety přímo z tělocvičny! A vše nám vysvětloval opravdový pan astronom!

EN

This week in English, we learned about the changing of leaves and vocabulary on different things we find only in Autumn. We went on a nice walk, where the children had to find chestnuts, discussed why the trees are losing leaves and learned a new English song „Autumn leaves are falling down.“

 

CZ

Tento týden v angličtině jsme se dozvěděli o změně listů a slovní zásoby o různých věcech, které najdeme jen na podzim. Šli jsme na pěknou procházku, kde děti musely najít kaštany, diskutovaly o tom, proč stromy ztrácejí listí a naučily se novou anglickou píseň „Podzimní listí padá“.

Lištičky

Tento týden jsme si povídali o ročních obdobích, počasí a jak se kdy oblékáme. Víme, že se na podzim zbarvuje listí a jakými barvičkami. Dokonce jsme si spoustu lístků, každý jinak zbarvený, prohlédli a osahali ve školce. A nakonec jsme je použili na obraz podziního stromu do šatmy.

Do školky za námi přijelo obrovské planetárium, ve kterém jsme si prohlíželi Zemi, planety, hvězdy a nechyběla ani pohádka.

Na hudebním pořadu s panem Bílým jsme si zazpívali, dozvěděli se spoustu zajímavostí o některých hudebních nástrojích. Některé jsme viděli na vlastní oči a jiné na obrázcích. Na závěr pořadu jsme si vyzkoušeli doprovod na různé Orffovy nástroje.

Angličtina

This week little ‘’foxies’’learned how nature around us is changing from season to season. We know the 4 seasons ( spring, summer, autumn, winter ) and that in autumn, the leaves are falling down and changing colors. We also learned colors: red, orange, yellow, green, brown.

‘’Foxies’’ had so much fun collecting leaves and using them for crafting: stamping the leaves covered in paint and creating a giant colorful tree !

 

Rytmika, tanečky, dramaťák: Zatančili, zadupali a zatleskali jsme si na písničku Měla babka 4 jabka a ukázali jsme si kdo má kolik jablíček a zkoušeli jsme je i trochu počítat:). Dozvěděli jsme se, že když dědeček babičku pěkně poprosí, možná mu i jedno jablíčko dá a pak budou mít stejně.

Sportovní klub: Proběhli jsme se jako dráčci, které honil neposedný vítr. Běhali jsme na signál tamburíny a vyzkoušeli si různé překážkodráhy, abychom mohli nasbírat v sadu správný počet jablíček.

Tvoření: Povídali jsme si o tom, co všechno dobrého se na podzim urodí na ovocných stromech a každý jsme si vytvořili jednu misku plnou sladkých jablíček.

Muzicírování: Nejdříve jsme si zahráli na vítr a pomohli mu shodit pár jablíček ze stromu. Pak jsme si zaspívali už naši známou písničku Měla babka 4 jabka a bubnovali jsme na bubínek naše oblíbené říkadlo Bumtarata na vrata…

K tomu všemu si rádi a každý den povídáme o počasí a o tom, jak se na podzim mění.