Poznáváme svůj kraj..29.4.-3.5.2019 Ú

3. 5. 2019 | Kronika - Jirny

Sovičky:

Tento týden jsme opět putovali naším krásným krajem. Prohlédli jsme si spoustu přírodních krás v našem nejbližším okolí, zjistili jsme, že v Úvalech byl hrad atd. atd. Také jsme oslavili čarodějnice. Některé jsme si sami nakreslili.

Angličtina

Sovičky si tento týden v angličtině vyprávěli nejen o tradici čarodějnic, ale také o bezpečnosti, když zapalujeme táborák (bonfire). Učili jsme se, jak si říci o pomoc a v jakých případech nám kdo může pomoci (firefighters, policemen, doctors).

Lištičky

Tento týden jsme i nadále věnovali pozornost našemu kraji a po té i Čarodějnicím . Řekli jsme si s dětmi kdo odkud pochází a jak se jim v jejich městě líbí. Naučili jsme se používat slepou mapu Úval v češtině i v angličtině. Také jsme zapátrali procházkou až k úvalskému mlýnu, kde jsme pozorovali želvy. Na čarodějnice jsme se si vysvětlili, proč se čarodějnice upalují a naučili jsme se zaklínadla, které přispěly k výrobě kouzelného lektvaru ( pokus- jar, jedla soda, ocet, barvivo/ třpytky). Začínáme již pracovat na dárku ke svátku maminek.

Angličtina

V tomto týdnu jsme se ještě věnovali poznávání našeho rodného kraje a přírody kolem nás. Připojili jsme se k oslavám pálení čarodějnic a naučili jsme se nové anglické zaklínadlo. Začali jsme s procvičováním nového spojení: Where Are you going? I am going to the…school, bathroom, park, shop,zoo.

Kroužek zpěvu

Na zpívání jsme se naučili nová cvičení na rozezpívání, které dále slouží také jako intonační (dur/moll stupnice). Zahráli jsme si hudební hru na kukačku a zazpívali jsme si zdramatizovanou lidovku Šly panenky silnicí.

S dětmi jsme také nakousli teorii notové osnovy, ve které budeme pokračovat zase příště.

Hudební a taneční kroužek

S dětmi jsme rytmizovali píseň Jede bába z kopečka, zároveň jsme se při ní zasmáli a zahřáli se pohybem. Zopakovali jsme mazurku.

Výtvarný kroužek

Tento týden si Lištičky i Sovičky připravují krásné dárky pro maminky.

Sportovní kroužek

Lištičky svá tělíčka procvičily tanečky a jógou. Sovičky si zahrály sportovní hry a protáhly tělíčka protahovacími cviky.