Pranostiky…30.1. – 3.2.2023 J

6. 2. 2023 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento měsíc na naše témata budeme pohlížet z pohledu historie a současnosti. Proto jsme téma Pranostiky pojali tentokrát, jak se lidé dříve řídili podle počasí, jeho pozorováním, sledováním. Vysvětlili jsme si jednodušší pranostiky, jako například „Únor bílý, pole sílí“, Médardova kápě, 40 dnů kape“, „Březnové slunce má krátké ruce“ a pod.

Vyprávěli jsme si, jak se v dnešní době tvoří předpovědi počasí, co vše nás o počasí zajímá a kde všechny informace můžeme najít. Při té příležitosti jsme si zopakovali roční období, měsíce v roce a jaké druhy počasí máme. Obohatili jsme si naši slovní zásobu o pojmy „úroda“, „sklizeň“ aj.

Nejvíce jsme si užili tvoření jednotlivých druhů počasí ve skupinkách. Učíme se tím, jak spolupracovat, dávat prostor ostatním a umět si slušně vymezit ten svůj. U obrazů jsme si nejdříve s vlastnoručně vyrobeným mikrofonem zkoušeli moderovat zprávy o počasí a ve finále jsme to zkusili i s opravdovým mikrofonem. Našimi výkresy jsme si pak ozdobili šatnu. A tím jsme vlastně otevřeli téma příštího týdne Povolání a řemesla. Protože jedno už jsme si vyzkoušeli – moderátor/ka počasí :-).

Angličtina

This week in English, we talked about the weather and how we predict the weather now and how our ancestors used to predict it back in the past. We learned easy vocabulary words: weather, weather forecast, weather prediction, observe, nature… We are also learning the days of the week and the 12 months. With kids, we had so much fun painting weather pictures and then transforming our Owls to reporters and having a weather forecast show!!

Good job everyone!!!

Tvoření:

V tomto týdnu jsme se věnovali barvám a obtiskům. Každý si vyrobil svůj vlastní obrázek louky. Barvou jsme vytvořili lehké kaňky na jedné půlce papíru, následně jsme je překryli druhou půlkou. Po rozložení nám vznikl obrázek s různými obrazci. Po uschnutí jsme se na své obrázky podívali a zamysleli se, řekli jsme si společně, co v nich vidíme. Následně jsme tuší dokončili své obrázky, vznikly nám tak různorodé rostlinky.

Muzicírování:

Hodinu jsme začali hlasovou rozcvičkou. Krásně jsme se rozezpívali pomocí písní, které již známe. Zbytek hodiny jsme věnovali zpěvu a vytleskáváním rytmu písní. V závěru hodiny jsme si zahráli taneční hru. Hra podpořila správný vývoj naší pozornosti a cit pro hudbu.

Tanečky, rytmika, dramaťák:

Na začátku hodiny jsme si protáhli tělo krátkou rozcvičkou za doprovodu hudby. Po procvičení jsme si zatančili několik námi oblíbených tanečních her. Hry podpořily pozitivní vztahy mezi námi, vyžadovaly naši spolupráci. Moc jsme se při hrách pobavili.

Sportovní klub:

Sportovní klub jsme započali krátkou rozcvičkou. Po protažení těla jsme se věnovali nové sestavě cviků. Cviky byly zaměřené nejen na podporu hrubé motoriky, ale také na naši pozornost. Ke konci hodiny jsme si zahráli kolektivní hru s barvami. 

Lištičky

V tomto týdnu jsme si hodně povídali o jednotlivých ročních obdobích. Dozvěděli jsme se, že se střídají pěkně za sebou a odhadovali jsme jaké počasí je na jaře, v létě, na podzim, v zimě. Děti hezky dokázali, někdy s malou nápovědou, přiřadit obrázky k jednotlivým obdobím. Zaujalo nás hlouběji téma krmení ptáčků v zimě. Rozhodli jsme se prozkoumat, které druhy ptáčků nám létají v zimě na krmítka. Podívali jsme se společně podrobněji na některé z nich. Moc se nám líbila sýkorka modřinka, červenka, kos a vrabec. Modřinku a červenku jsme si také vyrobili. Nezapomněli jsme si ani poslechnout, jak krásně tito ptáčci zpívají a už víme, že každý zpívá úplně jinak. Tedy až na vrabce, ten toho moc nenazpívá:) Zkoušeli jsme řešit různé samostatné úkoly v menších skupinkách (skládání obrázků, řazení podle velikosti, „zobání semínek “ = rozvoj jemné motoriky prstíků). Celý týden jsme si při cvičení různě představovali, jak vstávají květinky na jaře, jak jsme u moře v létě, jak padá listí na podzim a jak je nám zima v zimě. Také jsme si četli zimní pohádku a zkoušeli si jí vyprávět. Nezapomněli jsme ani na naše oblíbené hry a písničky.

Lištičky

Rytmika, tanečky, dramaťák: vytleskávání rytmu dětmi zvolených písniček, pohybová básnička Sněhulák (rozvoj pohybových dovedností, počítání)
Sněhulák
Jedna boule,
druhá boule,
třetí boule,
místo nosu mrkev,
na dvě oči dva uhlíky
a tři další na knoflíky.
Ještě hrnec na hlavu,
ano přesně tak,
za oknem nám vyrostl
přes noc sněhulák!

Sportovní klub: prolézání kruhem (všichni se drží za ruce v řadě a postupně prochází kruhem – rozvoj pohybových dovedností, pravá/levá, vzájemná domluva mezi dětmi)

Tvoření: zahráli jsme si na školu a kreslili jsme sněhuláka barevnými křídami dle popisu ve výše zmíněné básničce

Muzicírování: každé dítě si vybralo svou oblíbenou písničku a všechny jsme si postupně zazpívali