Pranostiky…31.1.-4.2.2022 B

4. 2. 2022 | Kronika - Bohnice

Delfínci

Únor bílý, pole sílí. V únoru sníh a led, v létě nanesou včely med. Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem. Březnové slunce má krátké ruce. To jsou pranostiky, které jsme se tento týden naučili a vysvětlili si, co znamenají. Zpívali jsme písničku o lachtaní rodině, která navštívila kino. A vyrobili si krásnou včelku, která v létě nanese spoustu medu. Hráli jsme hru na počasí a protože i venkovní počasí nám tento týden přálo, navštívili jsme obě hřiště v nedalekém lese. V příštím týdnu nás čeká velmi zajímavé téma – řemesla a povolání.

Rytmika, tanečky, dramaťák: hráli jsme pranostikové divadlo a poznávali je podle obrázků.

Tvoření: vytvořili jsme obraz s názvem Březnové slunce má krátké ruce.

Sportovní klub: balanční opičí dráha a oblíbená hra Na mrazíka se nám moc líbila.

Muzicírování: písničky Zima tu je a Bílá zima jsou Top ????.

Žabičky

O tom, jak pranostiky souvisí s počasím, přírodou a celým rokem jsme si povídali tento týden. Hlavně jsme se zaměřili na pranostiky v měsíci únoru; „Únor bílý, pole sílí,“, „Únorová voda, pro pole škoda“, „Když skřivánek v únoru zpívá, dlouhá zima potom bývá.“ … Z velkého množství jsme si vybrali: „V únoru prudký severníček – hojné úrody bývá poslíček.“ – namalovali jsme kymácející se stromy ve větru a pomohla nám v tom bublinková folie, obtiskávání nás moc bavilo! Poslouchali jsme k tomu krásnou ukolébavku „Tam, kde fouká severák“. Ale nezůstalo jenom u pranostik. Povídali jsme si nad nesmyslnými obrázky (všechny nesmysly od pana malíře jsme našli), procvičovali předložky a předmatematické dovednosti na počítadle. A pomalu oprašujeme písničky na Masopust…

Dramatika, tanečky, rytmika: Vyprávěli jsme si co jsou to pranostiky, hádali rébusy a sehráli si povídání o kočičce.

Tvoření: Udělali sme si vlastní sjezdovku i s lyžaři.

Sportovní klub: Zasoutěžili jsme si ve zvířecí chůzi a vyváleli se na žíněnce.

Muzicírování: viz.delfínci

 

Angličtina

This week topic wasn’t that easy like the others. We talked about Weather Lores. We practiced different kinds of weather and weather forecast plus the seasons of the year. We learned some of the weather Lores instead of a poem. Here are those we learned :

Dew on the grass, rain won’t come pass.

Rain before seven, fine before eleven.

As the day grows longer, the cold grows stronger.

When Ladybirds swam, expect a day that’s warm.

When kitty washes behind her ears, we’ll soon be tasting heavens tears.

Preschoolers:

We did some colour and direction practice and learn about  parts of the house.