Příměstský tábor s AJ

Léto 2022 v Sofia School  s angličtinou v Bohnicích  a v Jirnech ve školkovém režimu

Program je veden v češtině i v angličtině – o Vaše děti pečují čeští i anglicky mluvící lektoři.

Dny plné her a zábavy ve školkovém režimu od 7 – 18 hod pro děti od 3 do 8 let

Jeden den v  každém týdnu mají děti k dispozici skákací hrad !!!

Programy jednotlivých týdnů:

           

Čarodějové  1.-8.7.2022         4 dny  

Budeme svědky čar a kouzel, zažijeme na vlastní kůži, co se všechno učí a dělá v takové kouzelnické školce. Naučíme se i tajné a neviditelné písmo, vše potřebné zaneseme do knihy čar a kouzel, vymyslíme si i svoje zaříkávadlo a to si zase odneseme s sebou ve svém deníku kouzel. Nebude chybět ani zábava a legrace.

Džungle  11.-15.7.2022   

Během tohoto týdne se vypravíme do pralesa, kde se zaměříme na krásná zvířata a rostliny. Možná vykoukneme i mimo prales, kde se rozkládá široširé moře. Vydáme se po stopách zvířat, které byly doposud člověku neodhaleny. Povíme si příběhy z těchto končin, a vypravíme se za nimi i do dnešního světa. Vše zaznamenáme do svého deníku. Čeká nás zkoumání a objevování, legrace i zábava.                                               

Piráti  18.-22.7.2022                    

Týden s motivem pirátů se bude točit okolo aktivit spojených s námořníky a piráty. Podnikneme honbu za pokladem, vztyčíme pirátskou vlajku, naučíme se  pirátské  pokřiky a písně a všechny naše pirátské představy si důkladně zakreslíme do lodního deníku. Čeká nás dobrodružství, zábava a legrace.

Vesmír 25.-29.7.2022      V Jirnech je již na tento termín plno! 

Během tohoto týdne se budeme ptát, z čeho se vlastně skládá vesmír? Všechno si povíme a ukážeme. Pobudeme každou chvilku na jiné planetě, popovídáme si o hvězdách a černých dírách. Nakreslíme si svůj vesmír a naši vysněnou planetu. Zkusíme putovat po celé mléčné dráze až za hranice naší fantazie. Vše budeme mít zachyceno v palubním deníku. Čeká nás překonávání překážek, dobrodružství, zábava a legrace.

 

1.-12.8.2022 zavřeno

Pravěk  15.-19.8.2022         V Jirnech je již na tento termín plno! 

V tomto týdnu se vypravíme do dávné minulosti, kde rostly přesličky a plavuně. Do doby pravěku. Poznáme život v jeskyni, ulovíme mamuta, nasbíráme si něco na oheň a především ztvárníme jeskynní malby. Povedeme si i svůj deník. Čeká nás objevování, legrace a zábava.

Indiáni  22.-26.8.2022

Celý týden budeme žít v indiánské vesnici, bydlet ve vlastnoručně postaveném týpí, odívat se do kůží, nosit čelenky a samozřejmě stavět totem. Navečer budeme tančit indiánské tance za doprovodu vyrobených nástrojů.

 

29. – 31.8.2022   ZAVŘENO !!!   Příprava budovy na nový školní rok

 

Ceník:  

Při včasném přihlášení, t. j. do 15.6. příslušného roku činí školné 600,-Kč /1 den.

Je možné dítě přihlásit i na jednotlivé dny.

Sourozenec má 15% slevu ze školného. 

V případě pozdního přihlášení činí školné 700,-Kč / 1 den.

Stravné – svačina, oběd s polévkou, svačina, svačina, pitný režim – 142,-Kč / 1 den

Číslo účtu : 107-3389440277/0100 KB

Variabilní symbol : rodné číslo dítěte

Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.

Platbu, prosím, proveďte na účet nebo hotově ve školce.

Přihlášku si vyzvedněte v Sofia School, případně Vám ji pošleme mailem, při nástupu se ještě vyplňuje potvrzení o bezinfekčnosti  a prosíme kopii karty pojištěnce.

 

www.sofiaschool.cz,  info@sofiaschool.cz,   tel. 775 03 16 03

 

Storno podmínky:

V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před  nástupem  na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby.

V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby.

Přihláška ke stažení ZDE

PŘIHLÁŠKA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR STORNO PODM + GDPR schv Dana