Příměstský tábor s AJ

Léto 2024 v Sofia School s angličtinou v Bohnicích a v Jirnech ve školkovém režimu i pro děti, které nenavštěvují Sofia School

Program je veden v češtině i v angličtině – o Vaše děti pečují čeští i anglicky mluvící lektoři.

Dny plné her a zábavy ve školkovém režimu od 7 – 18 hod pro děti od 3 do 8 let

Jeden den v každém týdnu mají děti k dispozici skákací hrad!!!

Každý pátek odpoledne máte na webu mateřské školy (vpravo nahoře – pobočka – fotogalerie) fotografie z celého týdne, abyste se mohli podívat, jaká byla atmosféra a co jsme všechno dělali!

 

Programy jednotlivých týdnů:

1.-12.7.2024 zavřeno

Džungle 15.-19.7.2024

Během tohoto týdne se vypravíme do pralesa, kde se zaměříme na krásná zvířata a rostliny. Možná vykoukneme i mimo prales, kde se rozkládá široširé moře. Vydáme se po stopách zvířat, které byly doposud člověku neodhaleny. Povíme si příběhy z těchto končin, a vypravíme se za nimi i do dnešního světa. Vše zaznamenáme do svého deníku. Čeká nás zkoumání a objevování, legrace i zábava.

Vesmír 22.-26.7.2024       ( pobočka Bohnice – již plně obsazeno)

Během tohoto týdne se budeme ptát, z čeho se vlastně skládá vesmír? Všechno si povíme a ukážeme. Pobudeme každou chvilku na jiné planetě, popovídáme si o hvězdách a černých dírách. Nakreslíme si svůj vesmír a naši vysněnou planetu. Vytiskneme si ji na 3D tiskárně….Zkusíme putovat po celé mléčné dráze až za hranice naší fantazie. Vše budeme mít zachyceno v palubním deníku. Čeká nás překonávání překážek, dobrodružství, zábava a legrace.

Pravěk 29.7.- 2.8.2024    ( pobočka Bohnice – již plně obsazeno)

V tomto týdnu se vypravíme do dávné minulosti, kde rostly přesličky a plavuně. Do doby pravěku. Poznáme život v jeskyni, ulovíme mamuta, nasbíráme si něco na oheň a především ztvárníme jeskynní malby. Povedeme si i svůj deník. Čeká nás objevování, legrace a zábava.

Indiáni 5.-9.8.2024         ( pobočka Bohnice – již plně obsazeno)

Celý týden budeme žít v indiánské vesnici, bydlet ve vlastnoručně postaveném týpí, odívat se do kůží, nosit čelenky a samozřejmě stavět totem. Navečer budeme tančit indiánské tance za doprovodu vyrobených nástrojů.

 

12. – 30.8.2024 ZAVŘENO
Příprava budovy na nový školní rok


 

Co s sebou

Běžné věci jako do školky, náhradní oblečení, vzdušné přezůvky, klobouček nebo kšiltovku, hračku nebo knížku, opalovací krém a dobrou náladu!

Režim dne je stejný jako ve školce, nástup od 7:00-8:30, vyzvedávání odpoledne, 16:00 – 17:45. Strava a pitný režim je zajištěn.

 

Ceník

  • Při včasném přihlášení a uhrazení, t. j. do 15.6. příslušného roku činí školné 600,- Kč /1 den
  • Je možné dítě přihlásit i na jednotlivé dny
  • Sourozenec15% slevu ze školného
  • V případě pozdního přihlášení po 15.6. činí školné 700,- Kč / 1 den
  • Stravné – svačina, oběd s polévkou, svačina, svačina, pitný režim –120,- Kč / 1 den

 

Číslo účtu: 107-3389440277/0100 KB
Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
Do poznámky, prosím, napište jméno dítěte.

Platbu, prosím, proveďte na účet nebo hotově ve školce.

Přihlášku si vytiskněte, (viz níže), případně Vám ji pošleme mailem, při nástupu se ještě vyplňuje potvrzení o bezinfekčnosti (viz níže) a prosíme kopii karty pojištěnce.

www.sofiaschool.cz, info@sofiaschool.cz, tel. 775 03 16 03

 

Storno podmínky

V případě, že dítě onemocní do 7 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 30% platby.

V případě, že dítě onemocní do 14 dnů před nástupem na tábor, na základě předloženého zdravotního potvrzení od lékaře – bude vráceno 50% platby.

Bude-li od smlouvy odstoupeno z jiných než výše uvedených důvodů či ze zdravotních důvodů dítěte méně než 7 dní před nástupem dítěte na tábor, zaplacená cena se nevrací a bude použita na pokrytí objednaných a zaplacených služeb.

Přihláška ke stažení ZDE

Potvrzení o bezinfekčnosti ke stažení ZDE