První znaky jara…20.-24.3.2023 J

26. 3. 2023 | Kronika - Jirny

Lištičky, Sovičky 

Všichni jsme si moc užili náš „Green Day“ v úterý, kdy jsme se nejdřív ve třídě rozcvičili, roztančili a zahráli jsme si hry. Pak nás čekalo hledání částí mapy. Jednotlivé kousky mapy jsme pak sestavili a nelepili na podklad a hurá, mohlo se vyrazit ven na plnění jarních úkolů. Při naší dobrodružné výpravě jsme v mapě museli postupně zakroužkovat jarní obrázky, které jsme v přírodě našli kolem nás. Jakmile jsme všechno zvládli najít a odhalit, mohli jsme se pustit do hledání pokladu. Ten jsme našli téměř ihned, především díky šikovným stopařům:) 

Další den jsme se podívali na anglické video o jarním probouzení přírody a čekalo nás vytvoření rozkvetlé louky s tulipánem. Naučili jsme se také novou jarní básničku a písničku, které nás provázely celý týden. Pracovali jsme v malých skupinkách na různých úkolech spojených s jarem a zkoušeli vzájemně spolupracovat a myslet i na ostatní kamarády. Trénovali jsme naši pozornost a sluchové vnímání při práci s řazením jarních květin podle pokynů a náš bystrý mozek při jarních hádankách. Zkrátka, skoro jako ve škole.)  Do jedné třídy v naší základní škole se v pátek část předškoláků také zašla podívat a moc se jim tam líbilo.

Jaro (pohybová básnička s ukazováním)Do zahrádky přišlo jaro, copak se tam asi stalo? Rozkvetly nám kytičky: narcis, krokus, kočičky. Včelička k nim právě letí, podívejte, támhle, děti!

Jaro vítej k nám – písnička  Jaro, jaro, příšlo k nám, dělá cestu sněženkám. Písničku o jaru znám, jaro vítej k nám. I bledulím na stráni, snížek už kvést nebrání. Ptáci písní oznámí, jarní svítání. A na jívách kočičky, zdobí šedé větvičky, kolem nich den celičký, bzučí včeličky. A já velkou radost mám, pro sebe ji nenechám, jaru píseň zazpívám, jaro vítej k nám.

Tvoření: Tento týden jsme se zaměřili na výzdobu oken v naší třídě. Za pomoci šablon jsme si vystříhali z krepového papíru různé tvary okvětních listů, následně jsme je slepili do kytiček a připevnili je na okna. Vyrobili jsme si také motýlky, které jsme ozdobili kuličkami z krepového papíru ( procvičili jsme si tak jemnou motoriku v rukách).

Muzicírování: Na začátku hodiny jsme se nejprve rozezpívali. V další části hodiny jsme si zazpívali několik klasických českých písniček.

Tanečky, rytmika, dramaťák: Hodinu jsme začali zahřátím a protažením těla. Zahráli jsme si taneční hru, která podpořila správný rozvoj naší hrubé motoriky, pozornosti a zdravé soutěživosti v kolektivu.

Sportovní klub: Nejprve jsme se v začátku hodiny rozcvičili. Následně jsme si všichni zacvičili sestavu cviků na protažení těla. Ke konci hodiny jsme si zatancovali na přání dětí.

Lištičky

Rytmika, tanečky, dramaťák: tanečky s interaktivní tabulí, taneční rozcvička na koberci, tichá pošta

Sportovní klub: hra na mašinky, spolupráce ve skupině

Tvoření: tvoření z modelíny: motýlci a květinky; jarní výzdoba třídy

Muzicírování: písnička
Na jaře, na jaře,
čáp jede v kočáře.
Hej hopy, hej dupy, hej hopy hop.
Čáp veze sluníčko,
točí se kolečko.
Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.