Řemesla a povolání 10.-14.2.2020 J

14. 2. 2020 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme si povídali o zapomenutých řemeslech a o povoláních. Zjistili jsme, že některá povolání zanikají a některá nově vznikají. Společně jsme si zahráli na pekaře a upekli jsme si chléb, který jsme si sami namazali, a na kterém jsme si velmi pochutnali.

Angličtina

Sovičky si tento týden zahrály hry, ve kterých se naučily nová slovíčka různých povolání. Říkali jsme si, kde pracují naši rodiče, co dělají a také jsme se učili říci, čím chceme být. Procvičili jsme si tak sloveso chtít – to want

Lištičky

Tento týden jsme si s dětmi vysvětlili pojem povolání a řemeslo. Každý den jsme si povídali, co děláme, s jakými povoláními se při tom setkáváme – prodavač, učitel, lékař a podobně. Pustili jsme si krásné animované ukázky povolání s písničkami v aj, vyprávěli si, které pomůcky či nářadí jednotlivá povolání potřebují, hádali hádanky.

Děti zaujala videa na IT se záběry řemesel, jako například sklář, truhlář. Osahaly si a pohrály si s výrobky z 3D tiskárny.

Angličtina

Děti se naučily interaktivní formou jobs – povolání. Předváděly teacher, driver, pilot, doctor aj. Vše jsme si pak zopakovali na interaktivní tabuli i s písničkami.

Veverky

Tento týden jsme jsme se věnovali řemeslům a povoláním. Trénovali jsme poznávání a správné pojmenování řemesel. Byli z nás kuchaři, pekaři, konstruktéři, stavitelé, lékaři, švadlenky, kadeřnice … A  Seznámili jsme se i s některými starými řemesly. 

 

Výtvarný kroužek

Sovičky si zahrály na šperkaře a začaly pracovat na návrhu šperku pro královnu. Je to návrh brože „Tiffany Kočka“.

Lištičky si zahrály na švadlenky a z látek si vyrobily krásné oblečení. Společně jsme poté byli keramici a vyrobili jsme si srdíčka na Valentýna.

Dramatika a rytmika

S dětmi jsme si zahráli pantomimu na jednotlivá povolání a řemesla. Zpívali jsme si lidové písničky a četli básničky, které se práce týkají.

Kroužek muzicírování

Tento týden jsme si sedli v kroužku s kytarou a zpívali jsme ,,Old Mc’Donald have a farm …“ a připomínali jsme si zvuky různých zvířat.

Sportovní kroužek

V tomto týdnu jsme si zahráli s molitanovým balónem, rytmické pohybové hry a nezapomněli jsme ani na tanečky.