Řemesla a povolání…8.2.-12.2.2021 B

12. 2. 2021 | Kronika - Bohnice

Delfínci
V tomto týdnu jsme si povídali o povoláních  a vysvětlili si copak jsou to řemesla a která známe. U IT jsme spojovali správné nářadí a náčiní, které používají lidé při práci. Hráli jsme pantomimu, předváděli jsme jen pomocí těla, jak pracuje takový učitel nebo zedník – byla to velká legrace. Uprostřed týdne jsme si zahráli na pizzaře, cukráře a pekaře a společně jsme upekli pizzu a slané i sladké šneky – moc se nám povedli. Využili jsme sněhových závějí a šli bobovat a sáňkovat, uspořádali jsme i závody do kopce. Na konci týdne jsme si vyrobili pár ozdob na MASOPUSTNÍ průvod, který se bude konat v příštím týdnu (doufáme, že nám to počasí dovolí).
Žabičky

Tento týden byl věnován různým řemeslům a povoláním. Pověděli jsme si, jaká povolání mají naše maminky a tatínkové. Na IT jsme se blíže seznámili například s košíkářstvím, hrnčířstvím, kovářstvím, provaznictvím, sedlářstvím,… Pokračovali jsme ve výrobě masek na masopustní průvod a pěkně od plic si k tomu zazpívali a zarámusili. Učili jsme se básničku o zahradníkovi a písničku o kominíkovi. Hráli jsme si na pošťáka a přes překážkovou dráhu doručovali dopisy. Na chvíli jsme se také stali šperkaři, když jsme vyráběli náramky. A víte, co bude v neděli? My ano!
Angličtina
Na IT tabuli jsme procvičovali barvy a Mary se ptala dětí, jestli je umí říct anglicky. Šlo to hezky! Pak jsme si zahráli hru, při které jsme pojmenovávali hračky i jejich barvy. Dále jsme hovořili o zaměstnáních, ukazovali jsme si je na obrázcích a Mary se ptala dětí, čím chtějí být, až vyrostou. Jsou mezi námi budoucí učitelé i veterináři!
Rytmika, tanečky, dramaťák: tančili jsme masopustní tance a už se moc těšíme na průvod!
Tvoření: vyrábíme masky ????
Sportovní klub: posilovali jsme na ribstolech a hráli na námořníky.
Muzicírování: naučili jsme se nové masopustní písničky.