Jak se žilo našim předkům… 19.-23.2.2018 Ú

23. 2. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky
Tento týden jsme společně odcestovali do minulosti. Na IT tabuli jsme se podívali na stará česká řemesla. Zjistili jsme, že si naši předci museli vše vyrobit, vypěstovat… A protože nás všechno to povídání a objevování doby minulé velmi bavilo, zahráli jsme si na keramiky a vyrobili jsme si každý misku z hlíny. Až nám uschne, namalujeme si ji a odneseme domů. Ani na procházkách jsme nezaháleli – podnikali jsme výpravy po stopách zvěře, určovali jsme druhy stromů, ptáků. Podle stop jsme zjistili, kudy běžely například srnky. V pátek nám dokonce veverka ukázala, kde má doupě. Také jsme se vypravili na cestu po historii Úval. Překvapilo nás, kolik bylo v Úvalech rybníků a mlýnů.
Logopedie: opakování hlásek „K, G, J“
Grafomotorika: kombinace oblouků
Angličtina: tento týden jsme s dětmi probírali záliby / „hobbies“ (painting, running, cooking, horse riding, etc). Co děti rády dělají, co nemají rády, co umí a neumí. Použití, obrázků, IT tabule, pantomima. Použití celých vět „what do you like to do? I like / don’t like“. Nová anglická písnička „Row, row, row your boat“ s pohybem ve dvojicích.
Anglický klub: na anglickém kroužku jsme si povídali o zájmech dětí, které mají po školce. Použití vět „I like / don’t like, I can / can’t“. Děti si vypracovaly pracovní list na dané téma, o kterém jsme si poté povídali. Zopakovali jsme téma z minulého týdne „jobs“.
Lištičky

V pondělí navštívilo naši školku divadlo s pohádkou „O Šípkové Růžence“ – moc se nám líbila. Tento týden jsme měli téma „Jak se žilo našim předkům“. Krásně jsme si na tabuli ukázali, jak to bylo za dob našich prababiček. Kamna, valcha, pec, dřevěné nádobí a ne jako dnes v moderní době, kdy používáme pračku, mobil, televizi a podobně. Zkusili jsme si psát brkem a inkoustem, tak jak to bylo dříve. Také jsme hodně zpívali a tančili.
Angličtina: prostřednictvím prezentace obrázků jsme si na IT tabuli ukázali rozdíl old / new. V rámci opakování jsme se věnovali tématům: weather / jobs / animals etc. Zima a mráz se tento týden projevili v plné síle, ale to nás neodradilo a vyrazili jsme ať už na procházku nebo do lesa, kde si tak rádi hrajeme.

Hudební a taneční kroužek: Sovičky a Lištičky se naučili novou lidovou písničku „Okolo Frýdku cestička“. Dostali jsme se až ke třetí sloce. Tuto písničku jsme doprovodili na Orffovy nástroje a vytvořili muziku a zábavu takovou, jaká za našich předků bývala. Nakonec jsme k písničce přidali i taneček (tzv. kruhové tance). Kdo měl chuť mohl si na tuto lidovou písničku zatancovat i tanec Polku.
Kroužek zpěvu: na pěveckém kroužku upevňujeme návyky na práci s dechem. S hláskem jsme pracovali na zeslabování a zesilování hlasu tzv. cvičení “crescendo a decrescendo”. Děti by měly vnímat svou sílu hlasu a né ho přepínat. Se sílou hlasu souvisí i správná práce s dechem. Foukáním do vody a syčením se nám daří tyto návyky utužovat. Také jsme se zaměřili na hudební paměť ve cvičení “Pokračuj v písničce”, kde se děti po různých frázích střídají a dozpívávají písničku. Nakonec jsme si přezpívali písně, které již umíme: Každé ráno na piano, Hlavně, že jsme na suchu, Banana coco Baobab, Citrónky, Brejličky…
Sportovní kroužek: tento týden jsme si společně zacvičili jógu, zahráli si na Mrazíky a v závěru hodiny si dali oblíbený florbal.
Výtvarný kroužek: společnými silami Lištiček a Soviček jsme vytvořili obraz mamuta.