Seznamování…3.-7.9.2018 Ú

7. 9. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky
První týden po prázdninách jsme si náramně užili! Přivítali jsme nové kamarády a novou paní učitelku, zopakovali jsme si pravidla, prohlédli a zkontrolovali jsme všechny hračky. Společně jsme si namalovali netradiční autoportéty. Jsme rádi, že jsme se po prázdninách zase sešli.
Logopedie: hlásky „A,E“
Grafomotorika: volné čárání
Angličtina: ptali jsme se kamarádů jak se jmenují a vzájemně se seznamovali. Naučili jsme se básničku, kterou jsme se každé ráno pozdravili. Říkali jsme si také, co máme rádi, co nám chutná, abychom o sobě věděli i něco navíc.
Lištičky
První týden ve školce byl v duchu seznamování. Povídali jsme si o prázdninách, ale nejhlavnější bylo seznamování se s novými kamarády. Zopakovali jsme si, kdo má jakou značku a hlavně pravidla chování ve třídě, na zahradě a venku. Učili jsme se držet tužku a volně kreslit zamotaná klubíčka. Básnička pro tento týden byla „Dobrý den…“
Angličtina: Hello / Good morning / How are you? – to byla naše stěžejní slovní zásoba pro tento týden. Nechyběly veselé písničky a básnička „Hello…“ Také jsme si říkala pravidla, především ve třídě a v šatně.
Hudební a taneční kroužek: s dětmi jsme si zanotovali písně Září (Svěrák a Uhlíř) a lidové písně Kočka leze dírou a Skákal pes. Do výuky jsme zapojili Orffovy nástroje a procvičili rytmická cvičení (hra na tělo).
Výtvarný kroužek: první týden jsme si v rámci seznamování a na rozloučenou s podzimem vyrobili krásnou barevnou kytičku.
Sportovní kroužek: malí i velcí si zacvičili na zahrádce s padákem a s míčky.