Skupenství vody… 11.-15.1.2020 J

15. 1. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden nám mrazivé a sněhové počasí přálo, a proto jsme mohli skupenství vody vidět a prožít doslova na vlastní kůži. Na procházce k rybníku jsme si ukázali, jak se voda vlivem počasí mění, jaké podoby na sebe bere. Také jsme mohli dělat pokusy s táním a mrznutí. Na tabuli jsme si ukázali, jak vzniká sněhová vločka z kapky vody a jak vypadají sněhové vločky pod mikroskopem. Také jsme si vysvětlili, proč sami nesmíme na ledové vodní plochy chodit a s potápěči jsme prozkoumali vodní krajinu a život pod ledem.

Angličtina

Voda je všude okolo nás a mnoho podob. V angličtině jsem se naučili, jak tyto podoby pojmenovat, vyzkoušeli jsme si také pokusy se sněhem, pozorovali jsme, jak taková změna skupenství probíhá. Na příkladu vody jsme se také naučili pojmenovat ona skupenství a vymýšleli jsme, kam bychom zařadili různé věci okolo nás. Dozvěděli jsme se tak, že takový juice, milk nebo tea jsou liquid, table nebo carpet jsou solid a třeba velmi horká steam je gas. Uhodnete i vy, co všechno jsme se naučili? 🙂

Lištičky

Děti se seznámily, co je skupenství vody pevné, kapalné a plynné. Zpočátku to byly pojmy nepředstavitelné. Poté, co si osahaly kostky ledu, viděly páru při výdechu či nad teplým čajem, házely sněhem a viděly led pod nohami, to bylo snazší.

Už ví, že voda studí, chladí, hřeje, je mokrá, „umí“ se vysušit. Navíc z pokusů ví, že se může vsát – rozkvétající papírové kytičky, přelévání barev.  Různě „vede barvičky“, právě svojí savostí („obrázky ze Skittlers“, spíjení barev). A navíc záleží na teplu, jak rychle barvy proudí.

Tento týden nám přálo počasí a konečně jsme si dosytosti užili sněhu.

Angličtina:

Tento týden jsme si povídali a ukázali ‘’the 3 states of water:liquid-drinking water, solid- ice and snow, gas-vapor/steam. Pomocí experimentů jsme si ukázali různé podoby vody a jak se mění:mixing colours, water optics, blooming flowers.

Stále se učíme písničku: ‘’Skidimarink I love you’’.

Výtvarný kroužek

Tento týden jsme se dozvěděli spousty zajímavostí o vodě a jejím skupenství. Protože voda skrývá mnoho kouzel, ukázali jsme si některé pokusy a zjistili jsme, jak rychle se dokáže voda zmrazit a nebo přeměnit na páru. Obrázek jsme si tentokrát namalovali sněhem!  O jedinečnosti vloček se Lištičky i Sovičky samy přesvědčily při jejich tvoření.

Kroužek dramatiky a rytmiky

S Lištičkami jsme si zahráli pohádku O Voděnce Kapičce, která putovala po světě. Sovičky si z minulého týdne zahrály divadlo, které si samy vymyslely. Také nás neminula básnička „Sníh a led“.

Kroužek muzicírování

Lištičky si zazpívaly nové písničky a společně se Sovičkami jsme si zahráli  hru na mrazíka!

Sportovní kroužek

I tento týden nás čekala ledová vodní dráha s mnoha nástrahami, u kterých jsme si procvičili nejen nožky a ruce, ale i zrak a sluch. Lištičky se naučily novou rozcvičku s vločkou.