Smysly…20.-24.9.2021 J

25. 9. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky
EN

This week in owls, we learned about our 5 senses. The children got to explore their taste by tasting different foods such as sour, salty and sweet.. We used our nose to smell different spices, our hands to feel different textures and our hearing to guess which animal was making the sound.

Lištičky
CZ
Tento týden v sovách jsme se dozvěděli o našich 5 smyslech. Děti mohly prozkoumat jejich chuť ochutnáním různých jídel, jako jsou kyselé, slané a sladké .. Nosem jsme cítili různá koření, rukama jsme cítili různé textury a svým sluchem jsme hádali, které zvíře vydává zvuk.
Rytmika, tanečky, dramaťák: Za zvuku tamburíy, dupání a tleskání jsme se krásně protáhli a zařádili si na na veselou písničku Hlava, ramena, kolena, palce.
Sportovní klub: Při cvičení se z nás stali kouhoutek, slepička a kuřátko. Pěkně jsme si procvičili manipulaci s kelímky a „zrníčky“, které jsme do kelímků chytali.
Tvoření:  Vytvořili jsme si „podzimní koláž“ z různých materiálů (kousky textilu, kousky slámy, větvičky, šnečí ulitky) na téma „šnečí pelíšek“.
Muzicírování: Hezky jsme si zopakovali písničku hlava, ramena, kolena palce, kdy nám vždycky jeden kamarád „předzpívával“ a udával tón. My ostatní jsme cvičili nebo ho doprovázeli hrou na dřívka.
Stále si hodně hrajeme a povídáme a dokud nám přeje počasí i trávíme čas na naší školkové zahrádce.