Spolupráce s Open Gate !

22. 12. 2015 | Aktuality - Bohnice, Aktuality - Jirny

Vážení rodiče, 30.3.2016 pořádá základní škola Open Gate „Den pro Sofia School“. Jsme velmi poctěni, že právě tato vysoce kvalitní škola s námi navázala spolupráci. Naše filozofie, cíle a kvalita jsou velmi podobné dle slov pana zástupce ředitele Open Gate. V Sofia School se snažíme naše děti připravovat pro všechny typy základních škol, včetně těch nejkvalitnějších, a to především obsahem vzdělávacího programu napříč spektrem všem předmětů a znalostí angličtiny. Pro naše děti bude v Open Gate připraven program vedený studenty školy a rodiče se mezitím budou moci důkladně seznámit se studiem na této výběrové škole.  Další podrobnosti se dozvíte v Sofia School.

Na tuto významnou akci se společně s Vámi těší Mgr. Danuše Svobodová