Staré pověsti české… 13.-17.3.2023 B

17. 3. 2023 | Kronika - Bohnice

Delfínci

Staré pověsti české – nádherná knížka, která má v sobě spousty a spousty krásných příběhů a legend. O Praotci Čechovi je jedna z nejznámějších a tak jsme si ji i zahráli a vystoupali na nedaleký kopec (horu Říp) a rozhodli, že tady budou Čechy! Kazi, Teta, Libuše, Přemysl Oráč, Bivoj a Horymír – to jsou hrdinové, kteří nám zdobí naší školku. Malovali jsme podle předlohy a moc se nám to povedlo.  

Písní týdne byla světoznámá song Hlídač krav https://www.youtube.com/watch?v=W4pzaWqphQc

A básničkou týdne bylo říkačka o konci zimy. Kudy zima utekla? Nikomu nic neřekla. Asi zadem přes ploty,

jsou tam bílé šlápoty.  V příštím týdnu již přivítáme JARO. Hurá!

Angličtina

Even though the well – known Czech legend was to be told, we decided to focus on the famous English one instead! We went through the King Arthur’s legend and learnt a few new words such as a sword, a stone, a wizard etc. Together we even coloured a book we can have in our little library now! Besides that, we  discussed the class behaviour, as well as using the polite expressions in various situations ( Please, Thank you, Sorry, Excuse me ). We practiced important phrases too ( Can I help you? Can you help me, please? Can I have….?). 

Preschool preparation

At the beginning of the week we mostly reviewed shapes we had known already, however, we also learnt a few new ones (i.e a hexagon, a diamond…). At first we listened to a Shape song by The singing walrus : https://youtu.be/OEbRDtCAFdU

Later on, we practiced counting the shapes by doing the worksheet.

At the end of the week we focused on visual perception. We practiced that with numbers and colours – Is it the same colour? Is it the same number? Etc.

 Briefly we brought back the names of the days in the week, the seasons and the months in the year.

 Lastly we reviewed the directions: up, down, right, left – by learning a short poem and doing the worksheets. 

Rytmika, tanečky, dramaťák: zažili jsme společně s praotcem Čechem napínavé putování.

Tvoření: kněžna Libuše už má ve školce sochu 🙂.

Sportovní klub: že bylo putování národů sportovním výkonem, jsme si vyzkoušeli na překážkové dráze.

Muzicírování: nejen pověsti, ale i lidové písně nemají známého autora. Známe jich už požehnaně.

Žabičky

Ve starých pověstech jsme se seznámili s praotcem Čechem, Krokem, Kazi, Tetou, Libuší, Bivojem, Horymírem i Šemíkem. O všech jsme si něco pověděli a ukázali si je na obrázcích. Namalovali jsme několik Šemíků na pastvě; mají krásně zelenou louku a svítí na ně sluníčko. Procvičovali jsme geometrické tvary, prostorovou orientaci a předložky. Při cvičení jsme si postavili překážkovou dráhu, žádné překážky se nelekli a s lehkostí Šemíka je všechny překonali.

Písničkou týdne byla tato s ukazováním:“

To je kopec, to je hrad, to je zajíc, to je had. To je auto, to je vlak, to je slunce, to je mrak. To je den a to je noc, to je málo, to je moc. To je den a to je noc, to je málo, to je moc!“

I s básničkou jsme si užili legraci:

„Hezké je když u stolu, sejdeme se pospolu. Každý na své židli na chviličku bydlí. Já mám ale pod židlí své medvědí obydlí.“

A příští týden přivítáme jaro!

Angličtina

In the past week we got to know the old english legend about King Arthur and famous Excalibur We watched a video: https://www.youtube.com/watch?v=c8qYNDz79vA&ab_channel=e-futureELT that shows the story nicely. Froggies have learnt following vocabulary: a stone, a sword, a king, a queen, a kingdom. Later on we talked about boys and girls – differences (long/short hair, trousers/skirt etc.) and similarities (an eyes, a nose etc.). The craft of the week was making „Šemíks in the meadows“, team work which took us whole day! The result is beautiful! As it got warmer and sunnier, we spent more time outside too

.

Dramatizace, tanečky, rytmika: Převtělili jsme se do udatných Slovanů a sehráli výstup na horu Říp.

Tvoření: Blíží se nám jaro a my už začínáme odívat školku do barevných šatů.

Sportovní klub: Hráli jsme si na auta a jezdili podle semaforu.

Muzicírování: Vyprávěli jsme si legendy staré Prahy a zazpívali si o Pražském mostě.