Tady jsem ve školce… 6.-10.9.2021 J

10. 9. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky a Lištičky

S kamarády jsme se už seznámili a tak byl čas pořádně prozkoumat celou školku i zahrádku. Naše školka je pro některé Lištičky úplně nová, stejně jako je pro některé úplně nová angličtina. Formou her se učíme nová pravidla, jak se ve školce chovat a jak si hezky s kamarády hrát. Víme, co dělat, aby se nám nic nestalo. Při tom jsme hráli spoustu her ve třídě i na zahradě a zvládli jsme si vyrobit i naší školku se značkou!

Angličtina Sovičky

This week in English we learned about our school materials such as toilet, sink, pencil, paper, chair, table, crayons, scissors, glue, drink and snack. We started a new song „5 Apples in an Apple Tree“ which the kids learned fast:) Those kids that can speak English, are learning how to use these vocabularies in a sentence. All of the children are having fun and new kids are adapting well:)

CZ

Tento týden v angličtině jsme se naučili o našich školních materiálech, jako je záchod, umyvadlo, tužka, papír, židle, stůl, pastelky, nůžky, lepidlo, pití a svačina. Začali jsme novou píseň „5 jablek v jabloni“, kterou se děti rychle naučily 🙂 Ty děti, které umí anglicky, se učí používat tyto slovníky ve větě. Všechny děti se baví a nové děti se dobře přizpůsobují 🙂

Rytmika, tanečky, dramaťák: Pro začátek jsme si spolu trochu zatancovali a poté jsme pokračovali na zahrádce. Zkusili jsme dramatizace naši jedné pohádky “ V trávě“.

Tvoření: Využili jsme naše nadané ručičky a při povídaní o pravidlech, která ve školce máme jsme si jedny vyrobili a vystavili si je do šatny, ať nám to tam krásně zdobí a máme je  na očích.

Sportovní klub: Celý týden jsme využívali posledních krásných teplých dnů. Byli jsme na zahrádce, kde jsme si udělali vlastní opičí dráhu. Rozcvičku na sluníčku a spousty dalších her, u kterých jsme se navzájem seznamovali i s třídu lištičky.

Muzicírování: Naučili jsme se novou písničku, ve které nás učí, jak a kdy máme správně použít kouzelná slůvka. A musíme teda říct, že se nám to povedlo.

 

Angličtina Lištičky

We are learning step by step, kids learned some simple words: let’s go, line up…

Kids are also learning ‘’the clean up song’’

and ‘’the line up song’’ which we will do everyday and at every opportunity during the day. We also played games to introduce ourselves ‘’What’s your name?’’ and we did a little craft ‘’My school’’.

Good job everyone !!!

Rytmika, tanečky, dramaťák: Tento týden jsme vesele a s nadšením trénovali písničku Kočka leze dírou, pes oknem. Písničku jsme doprovodili pohybem v kruhu a rytmicky jsme si u toho tleskali a podupávali. Také jsme jako správní kočka a pejsci prolézali dírou a oknem (obruče).

Sportovní klub: K oblíbené písničce Kočka leze dírou jsme si přidali k prolézání obručemi i následný průchod slalomem okolo kuželů, kdy jsme se všichni drželi za ruce svých kamarádů. Také jsme hodně běhali a „sportovali“ na školkové zahradě, protože nám přálo počasí.

Tvoření: Představili jsme si sami sebe na školkové zahradě a vytvořili jsme si společný obrázek trávy, nebe a hlavně sebe:). Nakonec jsme na obrázek nalepili společně sluníčko a každý mu přidal paprsky, které na nás na zahradě v tuto dobu stále ještě vesele svítí.

Muzicírování: K naší dobré známé písničce o kočce a pejskovi jsme přidali druhou sloku a doprovodili jsme se u toho hrou na pěnové kostičky a pohybem po naší Lištičkové třídě. Stále se vzájemně seznamujeme s novými kamarády i se třídou a třídními pravidly a hrajeme oblíbené hry. Také si hodně povídáme, třeba o našich oblíbených hračkách:)