Tady jsem ve školce… 11.-15.9.2017 Ú

15. 9. 2017 | Kronika - Jirny

Sovičky
Tento týden jsme si povídali o tom, jaká je naše školka. Na IT tabuli jsme se dívali na to, jaké školky jsou v různých zemích světa. Zkoušeli jsme si popsat a podle popisu poznat kamaráda. Každý si nakreslil svou školku, podle své fantazie. Na procházkách jsme pozorovali změny v přírodě, sbírali jsme ořechy a jablíčka na školní zahradě.
Logopedická prevence: samohlásky
Grafomotorika: volné čárání

Angličtina
Tento týden jsme děti seznámili se slovy opačného významu „opposites“, která nám pomáhají při společné denní komunikaci s dětmi v angličtině (přídavná slova, příslovce, slovesa). Slovíčka jsme procvičili hrou „matching game“. Společně jsme si zahráli hru „please game“, kde procvičujeme slovní zásobu a slušné chování a hru „I Spy with my eyes“, která je na procvičení slovní zásoby. Nové děti jsme seznámili s básničkou „Two little eyes“ a starým „mazákům“ jsme tak procvičili paměť.

Anglický klub
Na anglickém kroužku jsme s dětmi probírali pocity „feeling“ (happy, sad, sleepy, atd.), které děti dramatizovaly a ostatní je hádaly. Děti tak procvičovaly větnou skladbu – He Is/She is.

Lištičky
Téma týdne „Tady jsem ve školce“ nás zavedlo do naší školky – zopakovali jsme si pravidla, která musíme dodržovat a opět upevnili znalost značky formou hry. Dokonce jsme si nakreslili svého kamaráda ze třídy. Povídali jsme si nejen o školce, co v ní máme, ale i o cestě do školky. Jaká cesta do školky je, jestli ji poznám a také jak a čím po ní jedu – naší cestu do školky jsme si krásně namalovali.

Angličtina
Prostřednictvím prezentace obrázků jsme poznávali různé věcí a místnosti, na které můžeme v naší školce narazit. Nechybělo opakování pravidel, protože přeci jen je to teprve druhý týden, co jsme přivítali nové kamarády. Ale máme radost, děti jsou moc šikovné a už nyní jsou všichni velcí kamarádi.

Dramatický/pohybový kroužek: naučili jsme se nová artikulační cvičení. Také jsme si tento týden zahráli pantomimu „Představ si, že…“. Děti se naučily vnímat svůj výraz v obličeji a pohyb těla. Vyzkoušeli jsme si dramatickou hru „Zrcadlo“, při které se děti koncentrují na zrcadlový pohyb. Nakonec jsme se se Sovičkami rozdělili do dvojic a zatancovali si naší oblíbenou mazurku. S Lištičkami jsme si zatancovali taneček „Pásla ovečky“

Hudební/pěvecký kroužek: syčeli jsme jako hadi a mňoukali jako koťata. Tento týden jsme si vysvětlili správný postoj při zpívání a také jak správně dýchat. Děti měly možnost improvizovaného zpěvu na mikrofon. Také jsme se zaměřili na rytmická cvičení. Písnička pro tento měsíc „Září“ z dílny Svěráka a Uhlíře.

Výtvarný kroužek: tento týden jsme na výtvarném kroužku natírali skříňku a naučili jsme se tak pracovat na velké ploše se štětcem a také spolupráci.

Sportovní kroužek: Procvičili jsme koordinaci pohybu, běháním mezi kužely, hodinu jsme ukončili protažením.