Záchranné složky 4.-7.5.2020 J

7. 5. 2020 | Kronika - Jirny

Lištičky
Téma týdne Záchranné složky nás zavedlo ke spoustě her, ve kterých jsme si hráli na policisty, zdravotníky, hasiče, záchranáře a podobně. Seznámili jsme se s hlavními telefonními čísly a s tím, jak si je snadněji vybavit. Vyprávěli jsme si, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích a jak se chovat, abychom se jim snažili předcházet. Stihli jsme vyrobit něco pro naše maminky, které mají v neděli svátek.

Angličtina
Tento týden jsme se seznámili se záchrannými složkami: rescue services.
Ukázali jsme si různé příběhy a případy a řekli jsme si jak se zachovat. Naučili jsme se slovíčka: police, policeman, police car, handcuffs, robber, chasing, catching, fire, water, fireman, firefighters, ambulance. Taky jsme se začali učit písničku:
‘’Hurry Hurry Drive the Police Car’’.

Veverky
V tomto týdnu jsme s povídali o záchranných složkách. Dozvěděli jsme se tak mnoho o práci hasičů, policie a lékařů. Už víme, proč jsou jsou moc důležití, jak nám pomáhají a že musíme své zdraví také chránit a dbát na bezpečnost. Seznámili jsme se s některými důležitými dopravními značkami. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na blížící se svátek našich maminek.

Výtvarný kroužek
Sovičky, Lištičky i Veverky si dodělaly své hliněné Golemy a také vyrobily dárek na Den matek.

Sportovní kroužek
Sportovní činnost zahrnovala pohybové hry se zaměřením na logické myšlení a týmovou spolupráci. Cílem týdne a celého měsíce bude zdokonalení motorické činnosti u dětí a propojit myšlení za pohybu hlava-ruka-noha. Všechny hry a cvičení jsou formou her a zábavy. Děti jsou nadšené a já se těším na další společné lekce.

Kroužek dramatiky a rytmiky
Tento týden jsme si zkusili, jaké to je být dopravními policisty a zahráli jsme si hru Na autíčka.

Kroužek muzicírování
Písničku Hasiči máme všichni rádi, proto jsme si ji zazpívali i zatancovali.