Záchranné složky a dopravní značky 13.5.-17.5.2024 B

19. 5. 2024 | Kronika - Bohnice

Delfínci

Záchranné složky a dopravní značky byly tématem tohoto týdne. Naučili jsme se důležitá telefonní čísla 150, 155, 158 a 112. A ukázali si je na interaktivní tabuli. Také jsme si vyzkoušeli, jak se chovat při situaci, když záchranu opravdu potřebujeme. Básničkou týdne byla:

150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 155, doktor jede hned, 158 znám, policii zavolám.

Písnička týdne byla samozřejmě „záchranářská“  https://www.youtube.com/watch?v=8qCdQDfoyMM

V úterý se nám také vydařil krásný výlet do Botanické zahrady, kde jsme si udělali piknik na Pivoňkové louce, prohlédli jezírko s želvami, prošli se zahradou Jižní Ameriky a také nakoukli do skleníku s kaktusy. Samozřejmě jsme si pohráli i na hřišti s hudebními prvky. Viz fotogalerie.

V příštím týdne si budeme povídat hlavně o Británii, moc se těšíme.

Dolphins 

At first we talked about emergency services and safety in general, however, later on we focused mainly on a home safety and the fire safety as well. We practiced the fire drill, we made a picture of fire with a lot of water to fight it with! We tried to learn a few difficult words such as ‚dangerous‘ or a ‚fire extinguisher‘. Of course we know all the important numbers now ( 150,155 etc ). Sure there’s a hit of the week called False alarm : 

https://youtu.be/M-dcReo1bmk?feature=shared

Preschool preparation 

We went on practicing the size ordering we had started the previous week. Besides that, our main focus was on comparisons and superlatives, i.e smaller than…bigger than….the biggest…the longest and so on. We compared objects, people and animals too. At the end of the week we read a book called Curious George and the Fire-fighters and watched our friend Flunk and his friends : https://youtu.be/qHQ-saG7SMs?feature=shared

Rytmika, tanečky, dramaťák: objevili jsme básničku Jiřího Žáčka Kloboukovy trampoty.

Tvoření: po velkém a krásném výletě jsme tvořili na zahradě. 

Sportovní klub: zahradní překážková dráha na skákacím míči dala zabrat úplně všem!

Muzicírováni: zpívali jsme naše nejoblíbenější hity. 🙂

Žabičky

Povídali jsme si o záchranných složkách; hasičích, záchranářích a policistech. 

https://www.youtube.com/watch?v=8qCdQDfoyMM

Řekli jsme si důležitá telefonní čísla a jak si zavolat pomoc. Co všechno mám říct, když volám na tísňovou linku? Co IZS potřebují ke své práci? Děti si namalovaly všechna auta IZS, hasičské, policejní i sanitku. To byl velký projekt! Řekli jsme si básničku o Jitce, která se na koloběžce vybourala u školky. Zazpívali jsme si jarní písničky, hlavně ty o kytičkách, a už pomalu ladíme hlásky na Zahradní slavnost.

V úterý jsme navštívili Botanickou zahradu v Troji. Moc se nám tam líbilo… Hned po příchodu jsme si na louce uspořádali piknik, dali si svačinu a pak jsme se prošli. Viděli jsme želvy v jezírku, kaktusy ve skleníku a sukulenty. Pak jsme si hráli na hřišti. Užili jsme si to! Cestu zpátky do školky jsme také zvládli, kopec jsme vyšli najednou, jsme jedničky!

English 

Another week at the preschool brought an exciting theme and that is „first responder.“ We showed: police, firefighters and doctors. We also talked about if we are a girl or a boy , answering a question:“Are you a boy or a girl?“ with an answer:“I am boy/I am girl.“ Then we explained that when we are big we are not girls and boys we are men and women. With that we were able to answer a question: „Is it a woman or a man?“ with showing a picture of a policeman/policewoman, fireman/firewoman. 

This week’s art included making first responder’s cars. We made a blue police car, a red fire truck and an yellow ambulance.  

Dramatika a rytmika:

Četba záchranářských pohádek, dramatizace záchranářských složek. Hra na hasiče na zahradě školy.

Výtvarka:

Grafomotorika dopravních značek. 

Pohybovky:

Překážková dráha na zahradě školy.

Muzicírování:

Zpívání písniček s delfínky. Hra na hudební nástroje.