Zvířata se připravují na zimu.. 17.-21.10.2022 J

21. 10. 2022 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme získali spoustu informací o tom, jak různá  zvířátka z ČR tráví a přežijí zimu – přezimují. Hráli jsme si hry v prostoru s různými zvířátky, které jsme si úplně sami vyrobili dle naší fantazie z listů, které jsme si nasbírali. Obrázky jako les s krmítkem, myslivcem, noru, dutinu ve stromu, brloh a teplé krajiny si děti nakreslily samy bez jakékoli pomoci. Zopakovali jsme si, kde kdo přebývá, hybernuje, houfuje se, migruje a podobně. Pak jsme tím dozdobili říjnový zážitkový obraz v šatničce školky.

Na zahradě jsme si užili sklízení a vytrhávání rostlin rajčat, aby byl záhonek zase připravený na jaro a také děláme hráběmi hromady listí pro ježky. Také jsme se prošli k rybníku nakrmit kačenky. Ty tam nebyly, ale byli tam rybáři. V tichosti jsme pozorovali faunu a floru kolem rybníka a poslouchali ptáčky.

Angličtina

This week in English, the kids learned about animals and how they prepare for winter. We learned easy vocabulary words: birds, fly away, cold, warm, bear, wolf, squirrel, fox, owl… We also learned short sentences: I have a/an…, Birds migrate. Bears hibernate. 

We are also practicing the autumn 

poem: ‘’Summer Is Over’’. 

For craft, kids assembled their animals using leaves, glue and their imagination. 

Good job ‘’Owls’’!!!

Tvoření :
V tomto týdnu jsme vyráběli a malovali hned několikrát. Vyrobili jsme si létající balóny ( při navlékání provázků, jsme si procvičili jemnou motoriku), naučili se kreslit dýně a vyzdobili si okna třídy.

Muzicírování :
Zazpívali jsme písničky, které jsme se učili v předchozím týdnu. Činili jsme tak z důvodu, aby nám hezky utkvěli v paměti. Řekli jsme si i novou básničku s tématikou podzimu.

Rytmika, tanečky, dramaťák :
Na začátku hodiny jsme si hezky zacvičili společně s písničkou. Zkusili jsme si také sestavu cviků k básničce. Moc nás to bavilo. Konec hodiny jsme protancovali a protáhli své celé tělo.

Sportovní klub:
I tento týden jsme se věnovali józe. V první polovině hodiny jsme zopakovali opět “ pozdrav Slunci “, dále jsme si zacvičili sestavu několika jógových cviků pro uvolnění našeho těla za doprovodu meditační hudby. Děti jóga moc bavila.

Lištičky

This week we mostly talked about the animals living in the forest. Kids were trying to recognize which animal lives in the forest, pond or the farm.  They also guessed the animals based on the shape or their sound with help of the song “Walking in the forest”.

For the exercise we used a new poem:

“Hands go up, and hands go down.

I can turn myself around.

I can stand up on one shoe.

I can listen,

so can you.

I can sit. I’ll show you how.

Story time is starting now.”

Together we created a pond with frog and fishes.

Rytmika, tanečky, dramaťák: opakování básničky houby, rytmická cvičení s hudebními nástroji

Sportovní klub: Čáp ztratil čepičku, hry rozvíjející hmat a paměť, cvičení s interaktivní tabulí

Tvoření: drak: létající balon: malování štětcem a prsty, obkreslování, stříhání

Muzicírování: oblíbené dětské písničky s doprovodem interaktivní tabule a kláves