Angličtina v Sofia School

Cílem školního vzdělávacího programu MŠ Sofia School je vybavit děti znalostí anglického jazyka na takové úrovni, aby byly schopny pokračovat ve vzdělávání ve školách s rozšířenou výukou jazyků, v jazykových školách či bilingvních programech. Zároveň přitom však klademe důraz na dokonalou znalost českého jazyka a na všestranný a harmonický rozvoj dítěte předškolního věku.  V MŠ Sofia School navozujeme atmosféru každodenního života bilingvní rodiny. S menším kolektivem dětí vždy pracují dva učitelé, z nichž jeden hovoří jen česky a druhý pouze anglicky.

Angličtina a její „nenápadná“ výuka je součástí veškerých aktivit MŠ Sofia School. Používáme ji každý den, prostupuje činnosti dětí, přezutím počínaje a pozdravem na rozloučenou konče. Pobytem v MŠ Sofia School usnadníte svým dětem učení jazyka v budoucnu, děti si v tomto věku totiž jazyk osvojí bez stresu. Vnímají jazyk podvědomě, jsou ovlivněné melodií anglického jazyka a významy slov mají spojené se zážitky, ke kterým náleží.

Od prvního roku ve školce si dítě osvojuje cizí jazyk přirozenou  formou, nejdříve poslouchá melodii jazyka, poté rozumí, pak používá jednotlivá slova a posléze věty a v posledním roce v anglickém jazyce i myslí.

 

Jazykové schopnosti dětí rozvíjíme a podporujeme:

  • přirozenou formou výuky s využitím principů bilingvní výchovy (český učitel mluví česky, anglický učitel hovoří pouze anglicky),
  • pečlivým výběrem pomůcek, her a aktivit (obrázkové knížky, písničky a říkanky, předměty každodenního života), aby dítě výuka bavila,
  • propojením zajímavých a zábavných činností s každodenním používáním  jazyka.  Děti pak cizí jazyk „vstřebávají“ přirozeně a nenásilně,
  • využíváním všech smyslů, zejména zraku, sluchu a hmatu do výuky jazyka (zařazujeme aktivity, které tyto smysly zapojují a procvičují a tím podporují výuku českého i cizího jazyka).

Česko – anglickou výuku zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří mají vstřícný přístup k dětem a podporují individualitu dítěte.

V anglickém prostředí pobývají děti v MŠ Sofia School každodenně od 8 – 14 hodin.

Předškolní příprava probíhá rovněž bilingvní formou.