Naši lidé

Stěžejním pilířem česko-anglické mateřské školy Sofia School je pedagogický sbor, mluvící česky i anglicky.

V naší školce je  dokonale pracující tým, ve kterém jsou  zastoupeni muži i ženy, mladší nadšení pedagogové i učitelé se zkušenostmi a dlouholetou praxí.  Naši učitelé svou práci milují, mají velmi laskavý přístup k dětem, jsou kvalifikovaní, obětaví, schopní vzdělávat a zaujmout děti a získat si jejich respekt.

Jaký je náš přístup? Je nám vlastní uplatňování takových metod výuky, které rozvíjejí rozumové  a logické schopnosti, umožňují vyjádřit vlastní názor a učit i zodpovědnosti. Děti vedeme k samostatnosti, spolurozhodování a spontánnosti. Pod naším vedením rostou z dětí osobnosti. Všichni členové týmu se dále vzdělávají a rozšiřují si tak své znalosti a dovednosti.

Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci mezi členy pedagogického sboru a dobré mezilidské vztahy. Tomu napomáhají pravidelná setkání pedagogických pracovníků.

Vedení MŠ Sofia School

Mgr. Dana Kotting

 • absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • absolventka Studia pro ředitele škol a školských zařízení s akreditací MŠMT ČR (2012)

Pedagogický sbor

Pobočka Praha 8 – Bohnice

Tomáš – vedoucí učitel pobočky

 • kmenový učitel česko-anglické třídy Delfínků, vedoucí pobočky
 • hovoří česky, anglicky
 • Střední škola pedagogická
 • SPgŠ– předškolní a mimoškolní pedagogika
 • dříve profesionální fotbalista, trenér Školičky fotbalu
 • hlavní fotbalový trenér mini 8 – 10 let Meteor
 • praxe v MŠ

Andrea Bc., DiS.

 • kmenová učitelka třídy Žabiček

 • učitelka odpoledních aktivit – logopedická cvičení

 • hovoří česky, anglicky, francouzsky

 • Pedagogická fak. UK v Praze, český, francouzský jazyk a pedagogika

 • VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika

 • Filozofická fak. UK

 • ZUŠ – klavír

 • praxe v MŠ

Magdaléna

 • anglická učitelka

 • Filozofická fakulta v Brně – pedagogika

 • učitelství angličtiny v Číně, v ČR

 • praxe v MŠ

Markéta

 • učitelka odpoledních aktivit – výtvarná činnost, fotografie, grafika, keramika

 • studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky

 • hovoří česky a anglicky

Valerie

 • studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové
 • výpomoc s malými dětmi

Martin

 • IT odborník

Aneta

 • anglická učitelka
 • hovoří anglicky, česky
 • dlouhodobý pobyt v zahraničí
 • praxe v MŠ

Ivica

 • vedoucí učitelka odpoledních aktivit

 • hovoří česky, anglicky, rusky

 • Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika

 • Akademie sociálního umění – arteterapie

 • 10 let profesionální herečka Divadla Minor pro děti

 • pořádání Výtvarných dílen v Muzeu Roztoky u Prahy

 • praxe v Montessori školkách

 • praxe v MŠ

Petra

 • provozní

Radek

 • technik

Pedagogický sbor

Pobočka Jirny

Slávka

 • kmenová učitelka česko-anglické třídy Soviček
 • hovoří česky, anglicky
 • specializace na předškolní přípravu, diagnostika dítěte
 • Česká zemědělská univerzita Praha
 • studium pedagogiky, pedagog volného času
 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • absolvent studia  Předškolní a mimoškolní pedagogiky
 • praxe v MŠ

Dora

 • anglická učitelka
 • hovoří anglicky, francouzsky, španělsky
 • TEFL certificate
 • University of Modern Languages, Tunis
 • praxe v MŠ

Jiřinka

 • provozní

Kateřina

 • kmenová učitelka česko-anglické třídy Lištiček
 • hovoří česky, anglicky
 • studium předškolní a mimoškolní pedagogiky
 • praxe v MŠ

Valeria

 • učitelka anglického jazyka, 
 • dlouhodobý pobyt v anglicky mluvící zemi
 • praxe v MŠ, ZŠ

Matěj

 • Univerzita Exeter, VB
 • překlady, tlumočení AJ a RJ

Dana

 • výpomoc ve školce, úklid

Eliška

 • učitelka odpoledních aktivit
 • studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky
 • praxe v MŠ

Pavlína

 • učitelka odpoledních aktivit
 • hovoří česky, anglicky
 • specializace na výtvarnou a pohybovou výchovu
 • studium Univerzita Karlova, pedagogika
 • praxe v MŠ

Anna-Marie

 • školní asistent, sekretariát, administrace projektů

Martin

 • IT odborník