Naši lidé

Stěžejním pilířem česko-anglické mateřské školy Sofia School je pedagogický sbor, mluvící česky i anglicky.

V naší školce je  dokonale pracující tým, ve kterém jsou  zastoupeni muži i ženy, mladší nadšení pedagogové i učitelé se zkušenostmi a dlouholetou praxí.  Naši učitelé svou práci milují, mají velmi laskavý přístup k dětem, jsou kvalifikovaní, obětaví, schopní vzdělávat a zaujmout děti a získat si jejich respekt.

Jaký je náš přístup? Je nám vlastní uplatňování takových metod výuky, které rozvíjejí rozumové  a logické schopnosti, umožňují vyjádřit vlastní názor a učit i zodpovědnosti. Děti vedeme k samostatnosti, spolurozhodování a spontánnosti. Pod naším vedením rostou z dětí osobnosti. Všichni členové týmu se dále vzdělávají a rozšiřují si tak své znalosti a dovednosti.

Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci mezi členy pedagogického sboru a dobré mezilidské vztahy. Tomu napomáhají pravidelná setkání pedagogických pracovníků.

Vedení MŠ Sofia School

Mgr. Danuše Svobodová

– absolventka pedagogické fakulty Univerzity Karlovy  v Praze

– absolventka Studia pro ředitele škol a školských zařízení s akreditací MŠMT ČR (2012)

 

Pedagogický sbor

Pobočka Praha 8 – Bohnice

 

Tomáš – vedoucí učitel pobočky

kmenový učitel česko-anglické třídy Delfínků, vedoucí pobočky

hovoří česky, anglicky

Střední škola pedagogická

SPgŠ– předškolní a mimoškolní pedagogika

dříve profesionální fotbalista, trenér Školičky fotbalu,

hlavní fotbalový trenér mini 8 – 10 let Meteor

praxe v MŠ

 

Nikola

anglická učitelka v česko-anglické třídě

hovoří anglicky, česky

dlouhodobý pobyt v Anglii

praxe v MŠ

 

Ellen

rodilá mluvčí, anglická

Univerzita Aberdeen, Mgr., sociologie

praxe v MŠ

 

Andrea BC., Dis.

kmenová učitelka třídy Žabiček

učitelka odpoledních aktivit – logopedická cvičení

hovoří česky, anglicky, francouzsky

Pedagogická fak. UK v Praze, český, francouzský jazyk a pedagogika

VOŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika

Filozofická fak. UK

ZUŠ – klavír

praxe v MŠ

 

Ivica

vedoucí učitelka odpoledních aktivit,

hovoří česky, anglicky, rusky

Střední pedagogická škola – předškolní a mimoškolní pedagogika

Akademie sociálního umění – arteterapie

10 let profesionální herečka Divadla Minor pro děti

pořádání Výtvarných dílen v Muzeu Roztoky u Prahy

praxe v Montessori školkách

praxe v MŠ

 

Markéta

učitelka odpoledních aktivit  – výtvarná činnost, fotografie, grafika, keramika

hovoří česky a anglicky

 

Valerie

studentka Vysoké školy umělecko-průmyslové

výpomoc s malými dětmi

 

Petra

provozní

 

Martin

školník, IT odborník

 

 

Pobočka Jirny

 

Slávka

kmenová učitelka česko-anglické třídy Lištiček

hovoří česky, anglicky

specializace na předškolní přípravu

Česká zemědělská univerzita Praha

studium pedagogiky, pedagog volného času

Strategické řízení lidských zdrojů

absolvent studia  Předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

Kateřina

kmenová učitelka česko-anglické třídy Soviček

hovoří česky, anglicky

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

Raquel

anglická učitelka česko-anglické třídy Soviček

hovoří anglicky, portugalsky, česky

Florida Atlantic University, USA

TEFL certificate

Open Gate  Babice – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2011-18

Sofia School – vedoucí anglické sekce 1. stupně ZŠ 2021

praxe v MŠ

 

Dora

anglická učitelka česko-anglické třídy Lištiček

hovoří anglicky, francouzsky, španělsky

University of Modern Languages, Tunis

praxe v MŠ

 

Eliška

učitelka odpoledních aktivit

studium pedagogiky

praxe v MŠ

 

Tereza

učitelka odpoledních aktivit

hovoří česky, anglicky

specializace na výtvarnou a pohybovou výchovu

studium předškolní a mimoškolní pedagogiky

praxe v MŠ

 

Matěj

Univerzita Exeter, VB,

překlady, tlumočení AJ a RJ

 

Jarka

školní asistent, sekretariát, administrace projektů

 

Jiřinka

provozní

 

Dana

výpomoc ve školce, úklid

 

 

Martin

školník, IT odborník