Předškolní příprava

V Mateřské škole Sofia School se věnujeme předškolní přípravě dětí nejen v průběhu každodenních běžných činností, ale nadstandardně i v pravidelném čase od 13 do 14 hodin každý den.

Obsahem těchto speciálních hodin jsou různá cvičení z oblasti grafomotoriky, logiky, pozornosti a soustředěnosti, ústních a jazykových  projevů.

Po naší předškolní přípravě jsou děti skvěle připravené na školní docházku. Díky tomu v klidu a v pohodě zvládají přestup a náročnou práci v první třídě na základní škole.