Časová posloupnost a skupenství vody 7.-11.1.2019 Ú

11. 1. 2019 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se ještě věnovali časové posloupnosti. Naučili jsme se orientovat v kalendáři, společně jsme se také zamysleli nad původem názvů jednotlivých měsíců. Také jsme se podívali na nádherný časový dokument „Příběh lesa“ – příběh o tom, jak šel čas a vyvíjel se život lesa a jeho obyvatel (a to od jeho narození po jeho skon).

Lištičky

Voda má několik podob a tomu se říká skupenství vody. Povídali jsme si, jak je voda důležitá,silná a jak se voda mění na led, páru, sníh. Udělali jsme si pár pokusů s ledem a párou a doplnili jsme práci básničkou Rampouch a písničkou Holka modrooká, ze které si děti vzaly i ponaučení, že voda má opravdu sílu. Všechny tyto proměny vody jsme sledovali na procházce a dokonce jsme postavili i sněhuláka. Na závěr jsme si povídali o znečišťování vody a následcích, které z toho plynou.

Kroužek zpěvu

Kroužek zpěvu jsme otevřeli artikulačním cvičením na zrcátka, aby děti správně otevíraly při zpěvu ústa.  Dále jsme pracovali se solmizačními slabikami a nakonec jsme se naučili první část z písně Modrá je dobrá.

Sportovní kroužek

Tento týden jsme si s Liškami protáhli tělíčka jógou, zatančili u IT tabule tanečky  a pohráli si s padákem.

Výtvarný kroužek

K tématu o skupenství vody si každá Lištička vyrobila svého sněhuláčka. Sovičky společnými silami vyrobili velkého sněhuláka na chodbu.

Angličtina

Tento týden jsme s Lištičkami opakovali písničku The morning routines song a povídali si i o ročních obdobích. Nechali jsme si ve třídě rozpustit led a poznávali jsme jak se mění ve vodu. S tabulí jsme si ukázali, jak se tvoří sněhové vločky – snowflakes a venku jsme si postavili sněhuláka – snowman