Ekosystém, les, pole, rybník… 16.-20.10.2023 J

20. 10. 2023 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme si povídali o ekosystémech. Na první pohled složité slovo, ale děti už teď ví, že je například ekosystém pole, les, rybník, řeka, džungle, louka a podobně. Dokonce jsme se na mnoho nasbíraných přírodnin mohli podívat přes mikroskop, který nám 200x zvětšený obraz přenesl na interaktivní tabuli. Při interaktivní hře s obrázky jsme si rozřadili, kteří živočichové kde bydlí a které rostliny jsou pro ně typické. Zjistili jsme, že o jednotlivých ekosystémech existují různé písničky, básničky, ale i kreslené či hrané pohádky. A protože už máme šatnu vyzdobenou krásným stromem a barevnými listy, rozhodli jsme se přidělat ještě každý svého šnečka z tvrdnoucí hmoty a kaštanu. 

Angličtina

This week in English, we learned what an ecosystem is.  On a nice walk with the kids, we discovered what ecosystems surround our school such as the pond and the field. We also learned easy vocabulary words: ecosystem, nature, animals, pond, field, meadow, forest, river, lake, ocean, mountains… Then we played a game matching various animals to the right ecosystem. ‘’Owls’’ also had a lot of fun creating, molding and painting their clay snails. And started learning an autumn song: ‘’Crunch, crunch, crunch’’

 https://www.youtube.com/watch?v=0gqRgd1ZFVc

Tvoření: Tento týden jsme se věnovali rovněž podzimnímu vyrábění. Děti si nejprve vystřihly tvar draka z tvrdého papíru a následně si jej porazítkovaly pomocí korku a barev. Drakovi jsme přidělali dále i mašle a ocásek. Děti si tak procvičily jemnou motoriku.
Tanečky, rytmika, dramaťák: Hodinu jsme začali krátkým cvičením, které bylo zaměřeno na pozitivní rozvoj citu pro rytmus v hudbě. Děti zkoušely vytleskat rytmus podle předlohy i z poslechu úryvků hudby. Ke konci hodiny jsme si zahráli naší oblíbenou taneční hru SOCHY.
Muzicírování: V tomto týdnu jsme se věnovali poznávání písniček. Vždy jsme si nejprve poslechli hudební ukázku, potom jsme hádali název písničky. Zahráli jsme si také pexeso s motivy hudebních nástrojů. Upevnili jsme si tak názvy nástrojů, se kterými jsme se seznámili v předchozím týdnu. V závěru hodiny jsme si společně zazpívali.
Sportovní klub: Na začátku hodiny jsme se pořádně protáhli společnou rozcvičkou. Zahráli jsme si i hru jménem ZRCADLO. Hra byla zaměřena na zdravý rozvoj pozornosti a paměti. Děti vždy musely zopakovat sestavu cviků, které předvedl jejich kamarád.

Lištičky

Hned počátkem týdne jsme si zkoušeli roztřídit zvířátka z obrázků do správného prostředí. Hádali jsme celkem správně, zda zvířátko patří do rybníka, do lesa nebo na louku, pole či zahrádku. Shlédli jsme video o ježečcích, o které se starají v jedné záchranné stanici. Moc se nám líbili ti nejmenší ježečci. Dozvěděli jsme se, čím je můžeme krmit třeba i na vlastní zahrádce a také, že jim můžeme na zimu připravit i jednoduchý domeček. Naučili jsme se novou písničku Ježek kamarád, básničku o kaštánku a říkadlo Liška, šiška, pampeliška. Foukali jsme brčky hruštičky a jablíčka ze stromů jako podzimní vítr. Cvičili jsme s kaštánky, padákem a hýbali se jako různá lesní, polní i vodní zvířátka. Zkoušeli jsme si obtisknout listy a některým se povedlo si vyrobit i papírového ježečka. Během příštího týdne ho umístíme do pelíšku v listí, aby mohl pěkně přečkat zimu:) Při našich procházkách v okolí školky jsme si hodně všímali změn počasí, padajícího listí, pozorovali déšť na hladině rybníka, poslouchali ptáčky v okolí. Dokonce se nám povedlo prohlédnout si odpočívající volavku.

Angličtina

This week we reviewed songs from previous weeks, mainly as funny exercise, we played Bingo with pictures from the autumn season to develop vocabulary.

Lištičky

Rytmika, tanečky, dramaťák: básnička, tanečky s interaktivní tabulí
V noře tři jezevci funí jen,
sní si svůj příjemný, krásný sen.
Dlouhá noc, krátký den,
ti v zimě nechodí vůbec ven.

Sportovní klub: sportovní hry ve třídě: hra na učitele a na autíčka – rozvoj hrubé motoriky, rozhodování, rychlé reakce, dopravní značky a barvy na semaforech

Tvoření: drak (malování temperami, stříhání), papírový řetěz (skládání, lepení), vyřezávání dýně

Muzicírování: zpívánky, podzimní písničky