Fouká ze strnišť ! 14.-18.11.2022 J

18. 11. 2022 | Kronika - Jirny

 

Sovičky

Tento týden jsme si poletovali s větrem. Hráli si různé pohybové hry ve třídě, kdy jsme museli poznávat odlišné síly větru od vánku až po vichřici, a to podle názvu či zvuku. Nechyběla poučná, ale i zábavná videa. Vyrobili jsme si každý svého dráčka, se kterým jsme se prolétli po třídě. Také naše hlavy s vlasy vlajícími ve větru, u kterých jsme potrénovali foukání barev brčky. Víme, co je to strniště, kde ho najdeme a jak vzniká.

Angličtina

This week in English we learned easy vocabulary words: wind, windy, strong, heavy… and simple sentences: I like…/ I don’t like… I’m flying a kite. We also learned what’s a gale/hurricane, breeze and wind. We also played games: It’s a windy day: The wind is blowing fast/slow, high/low/round and round. We had a lot of fun crafting: ‘’paper kites’’and ‘’windy hair day artworks’’. 

And had an amazing time dancing and learning the fire and ice freeze dance 

song : https://www.youtube.com/watch?v=XYEjLXxT2xg

Tvoření :

Hodinu jsme začali povídáním o vodních ptácích. Přemýšleli jsme také, jak bychom mohli vyzdobit ještě naši třídu. Děti se rozhodly, že uděláme několik dalších obrázků ptáčků. Použili jsme techniku malování prsty, děti to moc bavilo.

Muzicírování:

Zazpívali jsme si písničky za doprovodu živé hudby. Učili jsme se správnému dýchání. Ke konci naší hodiny jsme si zatancovali a zahráli několik tanečních her, které bystří náš sluch a pozornost.

Rytmika, tanečky, dramaťák:

Děti si tentokrát vybraly aktivitu společně. Zvolili jsme taneční hry, které nás velmi baví. Zahráli jsme si tedy nejen hru “ ZEM a LÁVA“ a “ DANCE and FREEZE“, ale přidali jsme i hru “ SOCHY”, která je hodně oblíbená. Moc jsme se nasmáli.

Sportovní klub:

 

Lištičky – dopoledne

V tomto týdnu jsme zkoušeli pohybem se šátky vyjádřit foukání větru na hudební doprovod. Snažili jsme se udržet dva míčky na rozbouřených vlnách padáku a foukáním do brček jsme shazovali poslední listy na stromě při jednom zajímavém pokusu. Naučili jsme se novou větrnou básničku a také nás moc bavila hra Chodí vítr okolo…., kdy jsme se střídali v roli Pána nebo Paní větru. Jemnou motoriku jsme procvičili při upínání určitého počtu kolíčků na ocase draka a při vlastní tvorbě našich větrných čepic:)

 

Vítr

Fouká vítr fouká,

potichu si brouká,

zpívá stromům písničku,

pocuchá jim hlavičku.

Angličtina

This week we talked about the wind and windy weather. We tried to blow different objects, such leaves or small puffy balls.

For exercise we used a song “Windy day”, see more on:

https://youtu.be/h2P5asDhgdE

 

We also watched a video about what we can do in windy weather: 

https://youtu.be/FOkVYUKSDDU

 

Lištičky – odpoledne

Procvičení grafomotoriky – malba na IT tabuli. Barevné tvoření s draky.

Rytmické vyjádření foukání větru a dešťových kapek.

Dramatizace pohádky: Co všechno umí vítr?